maandag 7 maart 2016

Inleiding paranormaal

Inleiding over paranormaal

Zoals u kunt lezen op mijn website, ben ik werkzaam als paranormaal therapeut. Een fijn beroep om te doen, waarin kontact met mensen en dieren voorop staat. En paranormaal werken.
Ik hoop, met deze artikelenreeks u leesplezier te laten beleven maar vooral, te informeren en de geheimzinnige waas, waarmee het paranormale is omgeven, op te lichten en te laten verdwijnen. Want, paranormaal, is eigenlijk heel normaal.

Maar wat houdt paranormaal (begaafd) nu eigenlijk in?
Ik krijg hierover vaak vragen:  veel mensen weten eigenlijk niet wat dit nu inhoudt of wat ze zich er bij moeten voorstellen. Dat is ook niet verwonderlijk, want als we kijken naar alle mensen die paranormaal begaafd zijn, zien we veel verschillen. En als je zelf er geen uitgesproken talent voor hebt, is het helemaal moeilijk voor te stellen. Hoe kun je iets leren kennen of voorstellen, wat je niet (her)kent?

 Een kind van drie die zijn knuffel kwijt is, zal veel verdriet ervan hebben, maar kan onmogelijk gezien de leeftijd, zich het verdriet voorstellen, de diepte en de pijn van een ouder die een kind verliest.
Iemand die weleens somber is, kan niet doorvoelen hoe groot de zwaarte is, van iemand die een de depressie doormaakt. Moet je dan je gekende gevoel van somberheid vereenvoudigen met tien, of honderd of duizend? Wanneer komt het dichtbij wat iemand voelt die echt depressief is?
Een persoon die niet verslaafd is en daar ook niet gevoelig voor is, kan zich niet voorstellen, welke drang de verslaafde doormaakt, hoe moeilijk het is om daar niet aan toe te geven.
Iemand die ontzettend goede ogen heeft, weet niet hoe de wereld eruitziet van een slechtziende, en welke gevolgen dat heeft, de problemen waar je tegen aan loopt in het dagelijkse leven.
Als je het zelf niet aan den lijve hebt ondervonden, of de leeftijd niet hebt om al genoeg tegen te zijn gekomen, waarmee je op zijn minst een kleine inkijk hebt gekregen, is het vrijwel onmogelijk om je te verplaatsen hoe een ander de wereld beleeft. Als we dat gegeven diep tot ons door laten dringen, dan kun je je ook voorstellen, dat er vele gradaties zijn in hoe iemand de wereld beleeft, zo ook binnen het paranormaal begaafd zijn.

Begaafdheid op andere gebieden en hoe dat gaat
Ik vergelijk paranormale begaafdheid graag met muzikale begaafdheid. Binnen het muzikaal zijn, zijn vele gebieden. Iemand heeft een talent voor zang, dans, het schrijven van songteksten, het bespelen van een instrument, een goede choreograaf zijn enz. Er zijn veel vlakken waarop muzikaliteit zich kan uiten. Maar van begaafdheid spreken we pas, als je er echt heel veel aanleg voor hebt en met je aanleg boven het gemiddelde uitsteekt. Iedereen kan pianoles nemen, maar ook al zou iemand dat willen, zonder aanleg en talent, kun je les nemen en zoveel oefenen als je wilt, je komt dan echt niet verder dan dat het een leuke hobby is.

Algemeen kunnen we stellen, dat paranormaal, in de brede zin van het woord inhoudt, dat je iets waarneemt of ziet, binnen of buiten jezelf, wat je normalerwijs niet kunt weten of zien. Het van oorsprong griekse woord para betekent; naast, of buiten, in dit geval, het normale, om. En dan gaan we uit van het normale zoals wij dat normaal vinden in onze westerse cultuur. Er zijn ook culturen, waar het paranormale een normale plaats heeft en helemaal niet als iets buiten hun normale normen wordt gezien.
Paranormaal begaafdheid kan zich op veel verschillende manieren laten zien. Iemand heeft van nature een talent om te magnetiseren. Iemand kan helderziende waarnemingen doen, helderhorend zijn, heldervoelend, helderwetend, of goed zijn in telepathie. De meeste dierentolken zeggen dat zij waarnemen via telepathie.

Telepathie, is het voelen of ervaren hoe een dier/persoon zich voelt op het moment van waarnemen. Een waarneming/beeld krijgen uit het verleden of hoe iets zal gaan ontwikkelen, noemen we helderziendheid en geen telepathie. Dat is het verschil.

Ook kan iemand bijvoorbeeld de aura, het fijnstoffelijke energieveld van iemand waarnemen. Dit kan zijn door letterlijk naar een dier of persoon te kijken, maar dit ka ook op afstand.

Ook hier zijn dus weer gradaties van waarneming in. (Natuurlijk weet niet iedereen wat een aura precies is, maar uitleg hierover voert in de dit artikel nu te ver. Dit komt aan bod in een ander artikel.)

Niet elke paranormaal therapeut/magnetiseur  kan op afstand werken, de aura waarnemen of erop in werken. Sommige mensen moeten het dier echt letterlijk ontmoeten, weinigen kunnen dit alles op afstand. Zowel het behandelen of voelen.

Elke magnetiseur kan een dier of mens heel goed behandelen, als ze onder handen zijn. Niet elke magnetiseur kan dit op afstand, ook al is hij heel erg goed. En ook al kan je wel op afstand behandelen, dan nog is niet iedere kwaal goed op afstand te behandelen, en is juist alleen, op het dier/mens direct, de enige effectieve weg.  Een magnetiseur die geen waarnemingen kan doen op afstand, maar de persoon of dier ter plaatse behandeld, is dus net zo goed. 

Paranormaal waarnemen met hulpmiddelen zoal pendel en wichelroede
Ook het waarnemen van verschillende energieën zoals leylijnen, aardstralen, water kunnen vinden zonder dat je het kunt zien, valt nu nog binnen het paranormale gebied.
Niet iedereen neemt dit zó maar waar, veel mensen (90%) kunnen dit echter leren waarnemen (in verschillende gradaties) met behulp van een instrument zoals de wichelroede of een pendel (wat eigenlijk ook een soort wichelroede is, maar een andere vorm heeft).  Dit is weer een heel eigen tak van sport en valt onder de radiëstetie.
Aangezien ik zelf pendel en wichel, komen er ook nog een leuke artikelen hierover, om er zelf mee aan de slag te gaan. (Een voorbeeld ervan is dat ik met gebruik van een pendel kan bekijken welk voer optimaal is voor uw dier, maar dat u met behulp van een wichelroede, zelf kunt meten of de stal of ligplaats van uw dier wel goed is. Veel dieren krijgen gezondheidsproblemen door verkeerd voer, een stralingsrijke stal, vooral koeien en paarden). 

Paranormaal zijn, een menselijke eigenschap
Belangrijk om te bedenken is, dat paranormaal zijn, wel een algemeen menselijke eigenschap is. Net als dat de meeste mensen wel een soort muzikale gevoeligheid heeft; voor ritme, of tonen zuiver zijn, ritmisch kunnen meebewegen op muziek. Zo heeft ook iedereen wel eens voorgevoelens die later juist bleken te zijn, of dat je weet wie er belt, ook al kon je dat redelijkerwijs niet weten. Of dat je iemand niet vertrouwd zonder dat daar aanwijsbare aanleiding voor is en je er later achterkomt, dat de persoon inderdaad onbetrouwbaar is. Dat noemen we intuïtie.
We hebben allemaal intuïtie, alleen de één is zich er meer van bewust dan de ander, bij de één “schreeuwt” het wat harder dan bij een ander, dat is afhankelijk van de persoon. En hoe het zich manifesteert ook, je krijgt een ingeving, het voelt niet goed, je ziet een situatie al in gedachten voor je hoe zich het gaat ontwikkelen, je denkt gewoon, komt niet goed.
Een goede intuïtie hebben, of een paranormale ingeving of waarneming hebben, wil niet direct zeggen dat je paranormaal begaafd bent. Daar spreken we pas van, als iemand meer dan gemiddeld scoort met dit soort waarnemingen en ze echt veelvuldig heeft. Vijf keer per jaar is bij wijze van spreke niet genoeg. Als je goed kunt meeklappen op de maat van muziek, wil dat nog niet zeggen dat je muzikaal begaafd bent. Iemand die een goed ontwikkelde intuïtie heeft, kan daar uiteraard veel voordeel van hebben, maar is daarmee nog niet paranormaal begaafd,  dat gaat net een stapje verder.

Net als bij muzikaliteit, zijn er veel vlakken waarop zich dit kan manifesteren. Een drummer heeft een enorm gevoel voor ritme, maar heeft ook een goede oog en handcoördinatie. Een zanger heeft een goed gehoor voor tonen, maar ook stembanden die hij goed kan bedienen en die heel goed werken. Heeft daarbij een eigen herkenbaar stemgeluid wat veel mensen moet aanspreken en kan gevoelens laten doorklinken in het lied. Een songwriter, heeft gevoel voor ritme, melodie en tekst en kan gedachten en gevoelens in woorden omzetten binnen die context. Wat het begaafd maakt, is niet alleen dat er meerdere dingen zijn die hij goed kan, (zoals een drummer, goede hand-oog coördinatie, maar ook gevoel voor ritme), maar ook en dat vergeten veel mensen, de drive om er iets mee te willen, de wil om te oefenen om beter te worden, er voor gaan. Op allerlei gebieden kun je deze vergelijking maken, zoals bijvoorbeeld topsport.

Kan iedereen het leren?
De combinatie, talent, aanleg, lichamelijke bouw die erbij past, de drive, moeten allemaal aanwezig zijn, om daadwerkelijk goed te worden. Je kunt niet muzikaal willen worden als het niet in je zit. Helaas. Ook niet met veel oefenen. Je kunt geen topschaatser worden als je de lichaamsbouw er niet voor hebt, de interesse niet, de drive om te oefenen en beter te worden, geen goede coach, het hangt van veel factoren af. Alleen willen of wensen dat je het wordt, of een keer een wedstrijd winnen bij een middelbare schoolcompetitie, is niet genoeg.
Zo ook bij paranormale begaafdheid. Je hebt het het of niet. Het wensen dat je het hebt, dat werkt niet. Gek genoeg, worden er vele cursussen gegeven, waarbij de schijn wordt gewekt, als je het maar wilt, dan kan het! Maar net als op het gebied van sporten of muzikaliteit, heb je geen talent, dan leer je het nooit.
Een cursus doen met de belofte dat je erna een medium, dierentolk, lichtwerker, of healer bent, is dus onzin.

Er wordt echter veel geld verdiend met dit sprookje. De meeste mensen weten wel of ze goed kunnen zingen, er talent voor hebben en aanleg enz. Als je het niet kan, dan begin je niet eens aan een zangcursus, dan weet je wel, het is niets voor mij, hoe jammer ook en hoe graag je het zou willen. Op paranormaal gebied, denken veel mensen dat het toch kan.

Op paranormaal gebied, willen veel mensen dat ontwikkelen en zeker niet horen, je kan het niet. Veel mensen willen graag medium zijn, dierenfluisteraar, genezer (kijk maar eens naar alle opleidingen voor genezer, en dan noemen we het Reiki, Shamballa, channelen via engelen, Egyptian heling, werken met de Ankh, iedereen kan het leren, wordt er gebelooft.
Ja, iedereen kan leren noten lezen, iedereen kan leren hoe een piano werkt, welke toets welke toon geeft, welke snaar je moet aanslaan voor een D, of welke voor een akkoord. Iedereen kan leren, hoe je een instrument goed moet vasthouden om te bespelen. Iedereen kan leren, wie welke muziek heeft geschreven, bij welke stroming die hoort. Iedereen kan leren, hoe een aura eruit ziet, wat chakra’s zijn, iedereen kan leren, hoe je je handen zou kunnen moeten houden, als je iemand magnetiseert. Maar dat maakt je geen talentvol musicus, en ook geen magnetiseur die resultaten boekt. Dat maakt je niet begaafd. Dat weet iedereen op het gebied van sport, muziek of elk ander beroep.
Helaas, blijkt paranormaal werken, een gebied, waarin veel mensen of helemaal niet geloven, of een gebied waarvan men denkt, dat valt wel te leren.  Maar, de technieken leren en de kennis, maakt je geen goede muzikant, geen goede zanger, geen topsporter, geen goede timmerman, als je het talent niet hebt. En bij alle gebieden weet men dat, alleen als we op het gebied komen van paranormale beroepen, dan wordt het verkocht, en betaalt, als zijnde iets wat je kunt leren, in een workshop, een korte cursus, of een vierjarige opleiding, waar je dus alleen de kennis krijgt, over kennis die er al eeuwenlang is. En hoe je het moet toepassen.
Maar zonder talent, is dit van geen waarde en weggegooid geld, behalve een leuke en wellicht interessante ervaring en kennis van oude kennis. .
Voor alle beroepen, hetzij muzikant, topsporter enz, moet je hard werken, om aan de top te komen. Ook als je talent hebt en een begaafdheid ervoor. En helaas, wil je medium worden, dierentolk; een cursus van een weekend, of een jaarcursusje, effe doen en hopla, je hebt een certificaat. En men denkt dan, ik kan het!
Was het maar zo, dan waren nu veel Nederlanders topgenezers, topdierentolken en hielpen ze echt iedereen. Dan stond de krant vol van bijzondere en wonderbaarlijke genezingen.

De verschillende zintuiglijke waarnemingen binnen het paranormale spectrum.
Bij helderwetendheid of helderdenken weet iemand zomaar ineens bepaalde dingen zeker over zaken, mensen of verloop van processen, die hij normaal, redelijkerwijs niet kan weten. Het komt ineens in de helderziende op, als hij bijvoorbeeld naast iemand zit, of aan een persoon denkt, of over de ontwikkeling die een bepaalde situatie zal krijgen.
Kenmerkend is de zekerheid, zo is het. Dat de twijfel misschien later komt als je erover na gaat denken, is een ander verhaal.
Zo ook met heldervoelendheid, maar dan voelt de persoon gevoelens van een ander, alsof het zijn eigen emoties zijn, of de persoon voelt bijvoorbeeld pijn van iemand anders. Dit neemt de helderziende waar via zijn eigen lichaam. Heeft een dier of mens dus pijn in zijn rug, dan voelt de helderziende de pijn zelf in zijn eigen rug voor korte tijd. Is de heldervoelendheid op het gebied van emoties, dan voel je je dus treurig of blij, naar gelang de emotie die wordt opgevangen.

Om helderziende of paranormale waarnemingen te doen, hoeft je dus niet direct in de buurt van iemand te zijn, afstand maakt niet uit.
Daarbij kan de waarneming van de helderziende spontaan opkomen, maar je kan ook bewust proberen op een bepaald moment, zoals wanneer je een cliënt hebt, waarnemingen op deze manier te doen. Dit kunnen ook niet alle heldervoelenden bewust doen, meestal is het spontaan, maar iemand die werkelijk begaafd is kan zich op situaties afstemmen en zo heel gestuurd en bewust waarnemingen doen.
Ook hier zijn dus verschillen, iemand kan begaafd zijn en veel van deze indrukken spontaan krijgen, maar  niet bewust oproepen en sturen. Ze werken er dus wel mee, maar moeten afwachten of er iets spontaan komt, anderen kunnen ervoor gaan zitten en dan komt het, ze kunnen er dus bewust mee werken en zich erop afstemmen, ten allen tijde. Ik val zelf onder de laatste categorie. De hele dag door, krijg ik info, maar dat is gelijk aan hoe anderen indrukken en gedachten krijgen over wat je zoal tegenkomt in het leven. Gen enkel mens staat stil bij elke gedachte die in hem opkomt, ik ook niet. Maakt dus niet uit of je dat onder de categorie paranormaal zet of gewoon gedachten. Gedachten heeft iedereen. En je staat niet stil bij alle gedachten die in je opkomen.
Pas bij een consult, ga ik er echt voor zitten en stel ik me er gericht en bewust op in.

Wanneer een helderziende waarnemingen doet en hierbij een voorwerp gebruikt van iemand, voor wie hij de waarnemingen doet, om informatie te verkrijgen, zoals een foto, of een ring of ketting of kledingstuk van de desbetreffende persoon of dier, noemen we dat psychometrie. Door zich te concentreren op het voorwerp en hiermee op de persoon of het dier, we noemen dit ook wel afstemmen, hoopt de helderziende beelden of gevoelens waar te nemen, die verband houden met de persoon of dier in kwestie.
Niet iedereen die paranormaal begaafd is, kan al deze dingen.
Vaak heeft men een sterke aanleg voor het één of het ander, of een combinatie van verschillende punten. Maar het is niet zo, althans dat is mij niet bekend, dat iemand ALLE kwaliteiten en aanleg heeft voor alle vormen van waarnemen. Daarbij is ook het hele gebied van het paranormale onder invloed van mode. Jawel, u leest het goed. Ook binnen dit gebied zijn trends waarneembaar. Op dit moment bijvoorbeeld, is er echt een trend gaande op het gebied van helderziendheid, telepathie, en mediumschap.. Er zijn programma’s over op tv, er wordt over geschreven in weekbladen zoals Libelle en meer. Ook zijn er steeds meer bladen die algemeen gaan over intuïtie en paranormale aangelegenheden. Kortom, in deze tijd is het paranormale best “hot” te noemen. Dat is niet altijd zo geweest.
In de begin jaren van de 20ste eeuw, waren er vooral veel vrouwen, van rijke komaf, die medium waren voor het doorgeven van boodschappen van geesten of entiteiten,hoe je het maar noemt. Seances ware in, en seance-avonden werden veelvuldig bezocht. Het was mode.
Later erna, kwam het magnetiseren in zwang, tussen de jaren vijftig en zeventig vorige eeuw, was dat echt een hype.
Het mediumschap heeft in de jaren zo na de 80-jaren vorige eeuw weer een opbloei beleeft, die nog steeds gaande is.
Maar even weer terug naar het onderwerp, paranormaal algemeen, vaak heeft men een sterke aanleg voor het één of het ander en ontwikkeld dit verder, al naar gelang zijn interesse.  Iemand kan bijvoorbeeld aura’s zien en magnetiseren. Of kan magnetiseren, is helderziend en -voelend en - wetend, maar ziet geen aura’s. Of misschien soms een klein stukje ervan, maar dan onvoldoende om hiermee echt te kunnen werken vanuit deze specifieke invalshoek.  Sommige helderziende mensen zien beelden van overledenen en kunnen hiermee contact leggen, anderen voelen wel de aanwezigheid van overledenen, maar krijgen geen beeld te zien. Andere mensen zijn weer goed in het paragnostische werk, maar kunnen niet magnetiseren.
Kortom, zoveel mensen, zoveel verschillende combinaties en het werken ermee. En dan nog, paranormaal begaafd zijn, wil nog niet zeggen dat je er dan ook je werk van maakt, ook dat is een keuze!

Nadat u het vorige heeft gelezen,  kunt u inmiddels wel aanvoelen, dat iemand die paranormaal begaafd is, echt niet letterlijk al je gedachtes kan lezen of in één oogopslag alles van je weet. Toch denken veel mensen dit.
Dat er ook veel verschillende takken van sport zijn, binnen het paranormaal werken, is ook vrij onbekend. Je hebt dus paranormaal genezers, paragnosten, psychometristen, mediums (communiceren met of zien van overledenen, communicatie met “verlichte meesters” waarvan uit het medium volgens hun naam dan uitspraken doet).
Ik heb persoonlijk geen ervaringen met dat ik zal zeggen, dat komt van een verlichte meester. Maar ja, waar komt de info die ik krijg vandaan? Ook zo’n vraag hoe dat dan zit. Ik ervaar het niet zo en benoem het ook niet zo, maar wie zal het zeggen? Ik heb wel wat gekke opzienbarende dingen meegemaakt, dat ook ik denkt, hmmm, waar komt dat vandaan?
Ook hierover volgt nog een artikel uit eigen ervaring, hoe divers me dit kan beleven, en ervaring met geesten die blijven plakken en last veroorzaken in je huis bijv. enz.

Maar wat de één kan, kan de ander niet. En geloof me maar, NIEMAND kan ALLES van je zien. Dat is flauwekul. Als een helderziende waarnemingen doet over iemand, en laten we ervan uitgaan, juiste waarnemingen, dan zullen deze bijna altijd gerelateerd zijn aan situaties en gevoelens, die op dit moment erg spelen, of al over langere tijd en ze zijn gerelateerd aan ervaringen van de paranormale persoon zelf. Het is dan een waarnemen van bepaalde dingen en belevenissen, die er echt uit lichten, naar voren springen in uw leven en u ook zo beleeft en herkenbaar zijn voor de helderziende. Dit kan zijn van een dag geleden en met een uitspringen van die dag, maar meestal zijn het zaken of belangrijke gebeurtenissen waar u al lange tijd mee rondloopt en intensere gevoelens over heeft. En dan nog, zullen er specifieke momenten van dat gevoel of de gebeurtenis uit naar voren springen, en echt niet alles wat u denkt, dacht en voelde.

Tot zover de inleiding. Hierna volgen er uiteraard meer artikelen (natuurwezens, voelen van energieën, aura enz.) en ik hoop dat u ze met plezier volgt en leest.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze inleiding? Schroom niet en schrijf een mailtje. Wie weet, komt uw vraag terug als onderwerp in de artikelenreeks. Ik houd zelf van privacy, dus zal nooit anmen van iemand gebruiken, altijd een gefingeerde naam.

Ik hoop, dat u veel plezier zult beleven aan mijn artikelen.


 © Thilly, 8 maart 2016

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke of telefonische toestemming van de schrijfster.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten