vrijdag 28 juli 2017

Meer uitleg over natuurkundige feiten omtrent invloed van natuurlijke energie (vanuit de aarde of kosmos), hoe wij dat kunnen waarnemen, de hedendaagse opvatting en uitleg van een aura, de Schumann-frequentie, geopatische voor ons negatieve plekken enz.

Over paarden, anders en breder leren kijken, wetenschappelijke onderbouwing met de kennis en meetapparaten die we nu hebben over paranormaal zijn en magnetiseren, beïnvloeding op afstand, waarom en hoe wij, mens en paard beïnvloed worden door kosmische en aarde energieën en hoe we dat kunnen waarnemen (magnetische en elektrische velden), magnetietkristallen in onze hersenen (en die van paarden).

Kortom meer uitleg hierover en hoe dit alles met elkaar en jij en je paard samenhangt en beïnvloedt.


Wat ik wil meegeven, hoop te bereiken met dit stuk:
Meer bewuster nadenken over paarden.
Het paard is een intelligent levend wezen, met persoonlijkheid en karakter, gevoelens, en zelfbewustzijn en ik.
Het is geen gebruiksvoorwerp wat moet doen wat wij willen.
Het paard is niet gemaakt om voor ons te werken en erop te rijden.
Maar ja, wij willen wel veel van het paard, ondanks dat; erop rijden, de kar trekken, vroeger het ploegwerk, behendigheid, racen enz enz

Net als de mens individueler wordt, worden paarden en dieren in het algemeen die veel met mensen verkeren, ook.
Het paard krijgt meer iets van een “ik” en wordt zich bewuster van zichzelf.
Daar moet je als mens rekening mee houden. Wij vragen nu andere dingen van paarden dan vroeger. Complexere dingen. Voordeel is, dat een paard ook steeds meer kan leren.

Daarnaast wordt het paard en wij ook, door elkaar beïnvloed en door onze omgeving. In een veel ruimer opzicht, dan de meeste mensen denken.

Ik hoop dat de lezer hierna, anders, en vanuit een breder perspectief naar het paard en zichzelf zal kunnen kijken Dat men denkt, goh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht.

Wetenschappelijke verklaring en onderbouwing over het paranormaal zijn, en magnetiseren en hoe het werkt:
Het elektromagnetische veld in combinatie met de bioluminisciteit van elk levend wezen werd vroeger aura genoemd. (Nou ja, ook nu hangen sommige mensen hardnekkig aan dit woord en de afgelopen dertig jaar was het denk ik het meest gebruikte woord in de New Age beweging). Door iedereen die niets met new Age heeft of esoterische richtingen, staat het woord aura al gelijk aan oplichting, zweverij, wazige zaken enz.

Maar zo wazig is het niet.

We weten inmiddels veel meer dan vroeger en kunnen dingen meten die vroeger niet konden. En kunnen frequenties fotograferen, uitstraling van mensen en dieren, wat een twintigtal jaren geleden niet mogelijk was.

Hoe werkt het:
Tot de meest vitale elementaire energieën hoort elektriciteit, magnetisme en elektromagnetische velden.
Elke cel en orgaan in ons, pulseert van energie. Alles in het lichaam wordt geregeld met elektrische en chemische fenomenen/processen.
Overal in het lichaam, zitten zenuwcellen, die pulsen sturen naar en van ons zenuwstelsel (perifeer en centraal) vanuit alle delen van ons lichaam.
Vanuit alle cellen. Bewust of onbewust. Branden we onze vingers, dan gaat er een puls van de zenuwcellen in onze huid naar onze hersenen.
Er worden continu miljarden elektrische en chemische signalen rondgestuurd in ons lichaam (millivolts).
De cellen in ons lichaam zijn ook geladen, hebben een plus en een min pool. Zo communiceren cellen ook met elkaar. Via chemische en elektrische signalen.
Bij elektrische stromen ontstaan magnetische velden. Wij hebben dan ook allemaal een elektromagnetisch veld om ons heen, wat door onszelf geproduceerd wordt.
Daarnaast, hebben onderzoekers een tiental jaren gelden ook al ontdekt, dat wij mensen licht uitstralen (bioluminiscentie). Domweg, omdat wij nu apparatuur hebben, waarmee we dat kunnen fotograferen. Men is aan het onderzoeken, welke relatie er is tussen gezondheid en de mate van hoeveelheid licht die we uitstralen. Dat er een relatie is, is al aangetoond.

Maar ook, onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. Deze kristallen worden beschermt door een membraam, het magnetosoom.
Magnetosomen zijn als het ware de zintuigen, die veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen waarnemen.

De aarde heeft een elektromagnetisch veld. Wij hebben daar continu verbinding mee. Deze ontstaat door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern.
Deze binnenkern bevindt zich op een diepte van 5100 kilometer onder het aardoppervlak. Zie de aardkern als een denkbeeldige grote bol. De binnenkern bestaat uit vast materiaal, voornamelijk ijzer. De buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld.
Dit veld straalt tot duizenden kilometers de ruimte in en beschermt ons en de aarde voor de ioniserende straling van de zon en kosmische straling (die voor ons schadelijk is).

Door het vrijkomen van energie ontstaat er een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, alfadeeltjes en ionen). De zonnewind genoemd.

Wanneer er op de zon veel Zonne uitbarstingen zijn worden er veel elektrisch geladen deeltjes naar de aarde uitgestoten. Dit noemen we magnetische stormen. Deze stormen veroorzaken elektrische velden in de magnetosfeer. Elektrische velden die het vliegverkeer lam kunnen leggen en de elektronische en draadloze apparatuur op aarde beïnvloeden.

Onweer
Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling. Het aardoppervlak is min, de ionensfeer is plus. Hierdoor is er elektrische spanning. Door bliksem komt er een ontlading en ontstaan er trillingen in/tussen het magnetische veld van de aarde en de ionensfeer, hoog boven ons.  De Schumann resonantie genoemd. De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 7.83 Hz. gemiddeld, een belangrijk rol spelen in de hersenen bij verschillende levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van interacties en elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om deze frequentie van 7.83 Hz. op peil te houden.
Voor al het leven is deze achtergrondfrequentie noodzakelijk.

Geopathische zones
Gebieden en plekken op de aardkorst waar een sterke energie heerst. In de volksmond aardstralen genoemd. Stroompjes water diep in de grond, maar ook aardbreuken, aardverschuivingen en energielijnen kunnen verstoringen geven aan het aardmagnetisch veld. Deze verstoringen zijn niet allemaal te meten met gewone meetapparatuur, maar wel via het menselijk lichaam, met behulp van wichelroedes. Een wichelaar, spoort dus deze verstoringen op. Er zijn ook wichelaars, die dit direct kunnen waarnemen met hun lichaam.
Bij aardbreuken kan er radongas uit de bodem vrijkomen, dit geeft een voor ons ongezonde straling af.
Radon en thoron zijn radioactieve gassen en kunnen ook in bepaalde bouwmaterialen zitten. Daar kun je dus ook ziek van worden.


Elektromagnetische straling is uiteindelijk overal: radiogolven, microgolven, infrarood, röntgen en dus kosmische straling.
Dit zijn allemaal vormen van elektromagnetische energie, bestaande uit golven die zich met lichtsnelheid verplaatsen.

Ook deze kunstmatig opgewekte straling heeft invloed op ons, de dieren en het aardmagnetische veld.

Als je dit nu weet, dan kun je wel nagaan, dat we door veel dingen beïnvloed worden en dit, veelal onbewust waarnemen en erop reageren.

Wordt het Schumannveld plaatselijk beïnvloed en door omgevingsstraling verlaagt naar 4 Hz, dan wordt je ziek, verhoogt het dan worden we hyper en psychotisch.
Maar wordt je eigen elektromagnetisch veld verstoort, dan wordt je ook ziek, of ontaard.

Magnetiseur, genezende uistraling uit de handen:
Sinds het begin van de jaren 70, hebben Amerikaanse wetenschappers zich beziggehouden met onderzoek naar EEG van magnetiseurs, mediterenden, helderzienden enz.
Het blijkt dat als zij bezig zijn, hun hersengolven zowel in fase als frequentie, gelijk wordt aan de Schumann frequentie van 7.8 hertz.

Hersenen produceren dus golven: Vier frequentiebanden
8-12 Hrtz Alfa= ontspanning, meditatie, creativiteit en intuitie
13-38     Bèta= aktief, gericht op buitenwereld, spanning en stress
4-8        Thèta= remslaap, dromen, buitenzintuigelijke waarneming
0,5-4 Delta= diepe slaap
Hoe meer ontspanning, hoe beter het immuunsysteem en leervermogen. Akelige ervaringen kunnen worden verwerkt.

Zo heeft men ook, met een magnetometer, de sterkte  van biomagnetische velden, die uit de handen ontstaan van een magnetiseur of mediterende, gemeten. Deze blijken duizenden malen sterker te zijn dan normaal. En een genezende en regulerend en ordenend effect te hebben op ons bioveld (aura).
Bij een ander onderzoek, waarbij een Superconducting Quantum interference Device (SQUID) werd gebruikt, is aangetoond, gemeten, dat tijdens een behandeling hoogfrequent pulserende biomagnetische velden uit de handen van therapeuten sprongen.
Hiermee, kun je ook, op lange afstand contact leggen met een ander magnetisch veld, en dus persoon.

Moraal van het verhaal:
We hebben een trilling van 7,8 hertz nodig om te leven. Een paard ook.
We worden omringt door elektromagnetische straling.
We staan in contact met het aardmagnetische veld, wat ons beïnvloed en kunnen dus veranderingen opmerken via magnetietkristallen. Maar ook via licht, maar dat is weer een ander verhaal.
Een helderziende of magnetiseur kan op afstand en dichtbij het bioveld van een dier beïnvloeden, waardoor een dier kan genezen, en door een andere frequentie van de hersengolven, op afstand waar te nemen, wat er met een dier is.
Maar ook, tot op zekere hoogte, kunnen wij, als we onze hersenen maar op de juiste frequentie zetten, het paard gunstig beïnvloeden. (net als peptalk).
Dit wordt ook onderbouwd met de kwantummechanica, de natuurkunde over de kleinste deeltjes. Daarin is aangetoond dat ook deeltjes die niet dicht bij elkaar zijn, met elkaar kunnen communiceren.

Wat heeft dit dan van doen met paarden?
Ten eerste moet je je er dus van bewust zijn, dat als je met een paard omgaat, dat alles wat je denkt, doet of uitstraalt, en de gesteldheid van jouw veld, dus door een paard kan worden waargenomen. Ook gedachten en emoties genereren elektromagnetische straling.
Deze zal daar onbewust op reageren.

Paarden zijn gevoelige wezens, die verstoringen in het aardmagnetisch veld goed kunnen waarnemen. Op plekken met veel aardstraling, verhoogde straling, zal een paard niet graag zijn.

Voorbeeld:
Stal met verhoogde straling:
Effect: onrust, niet slapen, vermoeid, eigen magnetische veld wordt leeg getrokken, meer min dan plus.
Paard zal vermoeid zijn en slecht presteren.
Moet zich dan eerst opladen in de wei. Ga je er dan eerder mee aan de slag, heb je een oververmoeid paard.

Paarden lopen slecht in een rijbak met wateraders. Zij ervaren dat alsof je in en uit de wind loopt. Ze nemen het waar en dat is onprettig of eng.
Dan is het dus niet een kwestie van, mijn paard is nukkig, en wil niet lopen en aanpakken die hap. Nee, het paard heeft een goede reden om dit gedrag te vertonen en dat is dan niet op te lossen met training oid.

Hooi wat opgeslagen ligt boven een waterader of aardbreuk, zal energetisch in kwaliteit afnemen en dus minder goed voor een paard zijn.

De oorzaken dat een paard stijf is, depressief, een maagzweer krijgt, of andere dingen, kan dus heel verschillend zijn.
Behalve invloeden van buitenaf die we
niet zien, zoals het voorgaande verhaal, zijn er natuurlijk ook andere zaken die het paard ziek maken: verkeerde voeding, een ongeluk, stress door overvragen, verkeerde training.

Voorbeeld verkeerde voeding: jong paard in training, IJslander: 5 kilo biks per dag. Gevolg, verzuring in de spieren. Paard is traag en loopt vanuit zijn tenen.

Stress:
Een paard heeft al gauw stress in omgang met de mens. Dit komt omdat wij vaak verkeerd om gaan met het paard en dingen willen van het paard, maar geen of weinig rekening houden met wat het dier wil en kan.
Stress door:              - paard is eenzaam
                              - verlies van ander paard, veulen, depressie
- Paard staat te lang op stal, te weinig beweging, verveling.
Maar ook doordat we te weinig rekening houden met hoe het paard is: zijn karakter, gevoeligheid, en intelligentie en hoe de lichaamsbouw is.

Voorbeeld: paard=draver, moet hard lopen onder druk, prima lichaam ervoor, maar kan het psychisch niet aan.
Voorbeeld: een niet zo intelligent paard, wordt dingen gevraagd die hij niet begrijpt, en leert dus langzaam. Maar moet snel.

Paard is ongelukkig: doordat het geen klik heeft met de berijder of trainer, dat kan veel stress opleveren.

De intelligentie en het bewustzijn van een paard  wordt vaak onderschat:
Voorbeeld van paard met slecht passend zadel wat pijn doet, dit paard wilde om die reden niet de wei uit komen.

Niet elk paard is geschikt als manegepaard, met steeds wisselende ruiters.
Veel paarden hebben een hekel aan een grove benadering. Het hangt helemaal van het paard af, of het dan in verzet komt, en terecht (karakter) of wegflipt, op de automatische piloot gaat en zich afsluit. Dit zie je veel bij manegepaarden, of paarden die als maar hetzelfde moeten trainen (bijvoorbeeld een kür) en afgestompt raken. Helemaal als er geweld wordt gebruikt om te leren.

Een gestrest paard kan niet leren en dingen in zich opnemen.
Voorbeeld: paard met kür, moest nieuw leren, deed dat niet.

Wij nemen enerzijds het paard zijn vrijheid af. Anderzijds, door de omgang met de mens, kan, binnen het vermogen van het paard als individu, een paard zich ook meer ontplooien, geestelijk groeien op een wijze die het in het wild niet kan.

Willen we dus met een paard echt met succes werken en tot resultaten komen, dan moet dat onder de voorwaarde:
met respect
volwaardige partner
plezier
liefde

En met zoveel mogelijk vrijheid voor het paard.

Ook een paard heeft zijn dag wel eens niet.
En sommige paarden, zijn qua karakter niet geschikt om voor de mens te werken. Net als bij mensen, sommige werken prima onder een baas, anderen moeten echt voor zichzelf werken.

Ga je dwingen, door agressie (al is het maar in gedachte) naar het paard ontstaat angst, geestelijke en lichamelijke stress maagzweren, hoge spierspanning en dat heeft op de lange duur gevolgen als blessures, moeheid enz.

Hoe minder stress, hoe meer je je paard ontspannen hebt, hoe beter het paard zich voelt, hoe beter hij kan leren (naar eigen intelligentie).
Kortom, kun jij je het hoofd van je paard in hoog alfa, of laag bèta krijgen, voor je begint, dan werk je het allerbeste!

Jij gestrest, paard gestrest. Jij ontspannen, dan is de kans veel groter dat je paard zich ook kan ontspannen.
Dit vereist echter ook enige mate van zelfkennis van je eigen lichaam. Veel mensen hebben een hoog stresslevel, wat zich altijd uit in spierspanning, zonder dat men het weet.
Dat komt omdat stress zich langzaam opbouwt en een mens deze opbouw niet opmerkt.
Vraag iemand om zijn schouders en armen volledig ontspannen te laten hangen, dan zal 9 van de 10 mensen denken dat ze dat hebben gedaan, terwijl de schouders en armen dat dan helemaal niet zijn. Zeg je dan, nee, meer ontspannen, dan zegt men, ik ben al ontspannen.
Het lichaam wat al zo lang onder stress gebukt gaat, weet op een gegeven niet meer beter, dan dat een zekere mate van spanning normaal is. Het kent en herkent ontspanning dus niet meer en kan de spieren ook niet meer bewust ontspannen.
Dit moet je het lichaam dan letterlijk weer aanleren.


Hand out workshop wichelen 5 augustus bij Stal Foxan te Kuinre

Kennismaking met Wichelroede (WR) lopen.
Door Thilly Ruinen, paranormaal therapeut voor dieren. www.thillyruinen.nl
       Stroomdal 7, 8332KG Steenwijk tel: 0521 750 260

Wichelroede lopen is zo breed toepasbaar, dat het onmogelijk is om dit in één dag allemaal te bespreken. In deze workshop beperken we ons dan ook tot het opsporen van wateraders onder bijv. de stal en hoe je deze straling op een simpele manier kunt neutraliseren. Dus zoveel mogelijk praktijk. Je leert dan meteen de twee basismethoden van het wichelen. Erna kun je het als het je aanspreekt, er verder zelf mee aan de slag en het uitbouwen en mee experimenteren.
Als je kunt pendelen, wat ook een soort wichelen is maar met een ander instrument, kun je die ook meenemen, want met de pendel kun je bijna hetzelfde als met een wichelroede. En andersom. Voor het opsporen van wateraders kun je zowel een pendel als een wichelroede gebruiken, maar in principe leer je vandaag het gebruik van een wichelroede.
Het verschil zit em in de uitvoering van het instrument. Net zoals je verschillende hamers hebt met verschillende vormen, bij het leggen van klinkers gebruik je een hamers speciaal voor straten, een rubber hamer voor tegels en om een spijker te slaan een klauwhamer, maar alle hamers gebruik je om mee te slaan. Zo is dat ook met een wichelroede en pendel.
We gebruiken de allemanswichelroede, twee losse staafjes, voor elke hand één. Het is gebleken, dat met een allemansroede bijna iedereen het wichelen in één dag kan leren.
Er zijn ook vorkwichelroedes. Ook hiervan neem ik er één mee, zodat je het verschil kunt zien en voelen. De vorkroede is wat meer voor gevorderden en deze moet je onder zekere spanning brengen, in tegenstelling tot de allemanswichelroede. 

Oorsprong wsl. sjamanistisch. In de neanderthalertijd al staande stenen op energieplekken.
Afbeeldingen van wichelroedes op 8000 jaar oude rotstekening Algerije, grafkamers in Engeland, 3000 v Chr. Egypte op bas-reliëfs. Germanen en Kelten gebruikten de wichelroede.
Paus Clemens IV verbood het rond 1350 n. Chr. (pest, kerk, oude heiligdommen) Tijdens Paus Innocentius 1484 heksenvervolgingen. Vanaf 1500 hield men zich er wetenschappelijk mee bezig (Paracelsus). Eind 1700 werd de WR als gewoon instrument gezien.

Werking:
1960/70 Natuurkundige Zaboj. V. Harvalik (prof. In Missouri en Arkansas) twee theorieën: Informatie wordt overgedragen naar de WRL door veranderingen in het magnetisch veld.

J.A. Kopp, Zwitserse geoloog en wichelroedeloper. En Havalik: Er zijn sensoren in de WRL die veranderingen in het magnetisch veld waarnemen. Met name achterkant nek, kruin en solarplexus.  
We hebben

Ons eigen energieveld is elektromagnetisch en wij reageren op subtiele geomagnetische veranderingen, op vormen van straling of aardolie op duizenden meters diepte. Daar reageert ons veld op.
Vrouwen zijn meer magnetisch dan elektrisch geladen en een gevoelige vrouw zal iets meer of sneller een verandering opmerken dan een man, die meer elektrisch dan magnetisch is.
  
Functie van WRL, wat kun je ermee?
1. Dingen vinden die we niet kunnen zien of aanraken, zoals ondergrondse waterlopen, ertsen, aarde-energieën, energie aura’s van dingen )planten, bomen, stenen, mensen), plaatsen met voor ons positieve energie, of juist negatieve, maar ook verloren voorwerpen.
2. Je kunt er zaken mee meten. De juiste dosering, de hoeveelheid, de kwaliteit (van water, gras, voeding), of de leeftijd van iets.
3. Communiceren door het stellen van vragen; waarom voel ik me niet lekker of wat een paard nodig heeft. Is dit eten goed voor hem? Is het gras goed, de plek van de stal? Enz.

Waarom zouden we gaan wichelen? Om er ons voordeel mee te doen.
Wichelen slaat als het ware een brug tussen je geest/verstand, ons denken (engels “mind”) en onze intuïtie. Als we wichelen, vragen we met ons hoofd, met ons denken, informatie aan onze intuïtie. Onze intuïtie reageert hierop door bewegingen of sensaties via ons lichaam. Dit is wetenschappelijk aangetoont, er ontstaan samenhangende hersengolven tussen linker en rechter hersenhelft.
Plus energie kan ons opladen, min energie put ons uit. Het is dus heel handig, om plekken die ons uitputten te vermijden en plekken die ons opladen te gebruiken.

Kosmische, bovengrondse energie is plus. De straling afkomstig van de zon, is dus plus. Zonlicht (energie, straling) doet ons goed. Laad ons op.
Terrestrische, ondergrondse energie is min. (Natuurkundig gezien).

Een ondergrondse waterloop, ondergrondse afwatering, is dus min, want zit onder de grond.
Liggen we op zo’n waterader te slapen, dan is dat dus slecht voor ons. We zijn niet geaard, omdat we op bed liggen en ook is ons lichaam zo maximaal blootgesteld aan deze straling. Onze energieveld is voornamelijk plus. Een waterader is min. Plus stroomt naar min en dus loopt ons energieveld leeg als we op min liggen. In plaats van ’s nachts uit te rusten en op te laden, loop je als het ware leeg. Hierdoor sta je niet uitgerust op en moet je in de loop van de dag je energieveld nog opladen. Hierdoor wordt je systeem steeds minder weerbaar, meer kwetsbaar.
Met volle maan (invloed getijden) werkt de waterader veel sterker.

Pluslijnen kunnen ons opladen. Zijn we vermoeid, dan kun je je veld opladen door een tijdje in een pluslijn te gaan zitten, nog beter ergens waar twee pluslijnen elkaar kruisen!

Honden, paarden, koeien en varkens verblijven graag op pluslijnen (leylijnen) en leycentra (kruising van meerdere pluslijnen).
Als bijen zwermen, dan zal de zwerm uiteindelijk op een plek gaan hangen waar zowel min als plusenergie is.
Bijenvolken gedijen zomers goed op een waterader, ze maken gebruik van de energie om met volle poten de kast in te kunnen vliegen. In de winter moeten ze niet op een waterader staan, als het koud is zit het volk bij elkaar en gaat wapperen om warm te blijven. Hierdoor ontstaat plus energie. Door de min van de waterader, wordt deze plusenergie weggetrokken en de bijen zullen het niet overleven.
Katten gaan als ze kunnen elke dag een paar uur op de oevers van een waterader liggen, voor hen is de min energie goed. Mierenhopen liggen altijd op een zonplek (plus), maar ook graag op een waterader. Dieren kunnen dus een aanwijzing geven voor aanwezigheid van plus of min energie.
Paard met stal op minenergie wil de stal vaak niet graag in, slaapt slecht, is onrustig, niet fit, stalbenen, en andere klachten.
Als je de aura van een plant meet en je daarna zegt; ik geef jou nooit meer water, en je meet weer, dan is de aura gekrompen.
Dus ook intentie en wat je zegt, heeft dus invloed op iemands aura. Dit is ook zo bij dieren.

Wicheltechniek:

Houding:
Laat je bovenarmen ontspannen langs je lichaam hangen, en je onderarmen recht naar voren (twee bier, of zoals je de teugels vasthoud). Houdt je handen ongeveer zo ver uit elkaar als de lengte van de WR.
Let op dat je de WR in je vuist houdt, de duimen tegen je vingers geklemd en niet tegen de WR. Laat de WR ongeveer een halve centimeter boven je vingers uitsteken, vingers hebben een elektrisch potentiaal, daarom mogen die de bovenkant van de WR niet raken, maar er ook niet te ver onder zitten. Op deze manier kan de WR vrij draaien en werkt het het beste. Kijk onder het lopen naar de punt van de WRS.
Altijd beginnen met een neutraal in zijn vrij zetten ( de WR recht naar voren).

Er zijn 2 basis manieren om te wichelen:

Methode 1.
KWW methode = Kijken Wat het Wordt.
 Gewoon lopen en verder niet nadenken.
Hiermee spoor je plus of min energie op.
Plus is altijd bovengrondse energie, min is ondergrondse energie, die vanuit de aarde opstijgt.

Op + energie zullen de WR staafjes naar binnen slaan, dus elkaar kruisen (makkelijk ezelsbruggetje, kruis is plus). Dit noemen we in het kruis staan.
Op – energie zullen de WR naar buiten slaan (ezelsbrug, samen een vlakke lijn dus één grote min maken).

Slaat er maar één staafje naar buiten, dan sta je vaak net naast een waterader. De ene WR registreert hem al, de andere nog niet.

Sterke min:
Als de WR naar buiten slaat (-) en doorslaat, dus 1 keer ronddraait, dan zit je op een Vortex 1, een kruising van twee wateraders.
Blijven de WR doordraaien, dan zit je op een Vortex 2 (dit is een sterke spiraalvormige energievorm), een bron. Soms kunnen kinderen en dieren deze Vortex als een soort figuur zien. En zijn er bang voor.

Sterke plus:
Als twee pluslijnen elkaar kruisen ontstaat er een sterke plus, dan kruisen de wichelroedes verder en komen ze horizontaal naast elkaar.
Als  meer dan twee sterke leylijnen elkaar kruisen ontstaat ook hier Vortexenergie, alleen is deze dan plus. Ook hier gaan dan de WR rondzwiepen, vanuit de kruispositie.              

Gammastraling:
Gaan de WR heen en weer, dus slingeren, beetje binnen, beetje naar buiten enz, dan zit je op een aardbreuk. Gammastraling komt dan rechtstreeks van het magma door deze breuk.  Deze energie is helemaal niet goed voor ons en je moet daar niet te lang in blijven staan. Het poolt onze cellen om. Normaal is bij ons hoofd ons energieveld plus, op zo’n breuk is deze binnen een minuut min.
Daar wil je dus ook geen paard op staan hebben in de stal en de hondenmand moet er ook niet op staan.

Methode 2.
Intentioneel
= Lopen met iets bepaalds in je gedachten, wat je wilt vinden.
Dus vraag je bijv. waar is een waterader, dan wijst de wichelroede de richting aan. Sta je uiteindelijk op de waterader, dan geeft de WR een plus aan, omdat het dan een bevestiging geeft dat je erop staat.

Ja = de roedes kruisen. Nee = er gebeurt niks, de roedes blijven stil staan.

Dynamisch= stevig vasthouden onder spanning (vorkwichelroede)
Statisch = alleen vasthouden (zoals met de oefenwichelroede)


We hebben een waterader gevonden met dus min energie en hoe gaan we nu verder?

Ontstoren: Eigenlijk, waterenergie absorberen.

“Drentse” zwerfkeitjes absorberen de straling van wateraders. Dit komt door hun samenstelling; veldspaat, kwarts en verschillende metalen. Een enkel kwartskristal niet gebruiken!!
De straling is het sterkst is op de “oevers” van de waterader. Daarom leggen we twee keitjes op elke oever, daarmee wordt alle straling vanaf achter dat punt geabsorbeerd. Altijd stroomopwaarts leggen. Achter de keitjes is er, zo’n 10, tot 20m geen straling meer, afhankelijk van het vermogen van de keien. Daarna weer wel.
Keitjes moeten vrij buiten liggen om zelf ook steeds bij te laden. Bij binnenliggen steeds verversen.
Het vermogen van keien is te vergroten, door er een uurtje intentioneel op te kloppen met een stuk hout of andere steen. (Stone Henge, klopsteen)X = plus energie, is altijd bovengronds

_ _ = min energie, ondergronds
Zie afbeelding:
We speuren de waterader op, door langs/rondom de stal te lopen.
Als de WR uitslaat naar min, dan even wachten en langzaam doorlopen. Dan zal op een gegeven moment de wichelroede weer naar plus gaan, dan ben je weer aan de andere kant, buiten de waterader.
Omdat de straling aan de oevers (groene gedeelte) het sterkst is, zal daar de wichelroede al gaan uitslaan. Dat moet ook, want daar moeten we immers neutraliseren.
Altijd vanaf de andere kant ook nogmaals meten, zowel in als uit.
Dan gaan we in de stroom staan (of ernaast, als je meer geoefend bent) 1 wichelroede in de hand en één arm uitsteken en vragen, loopt hij die kant op? Voor extra controle, WR van hand wisselen en andere hand uitsteken en vraag herhalen. Je krijgt een plus uitslag, bij een ja, bij nee gebeurt er niets. De WR slaat dan domweg niet uit.
Dan langzaam, bij uitslaan, vragen, waar moet de steen, hier? Hier? En je voet vooruit schuiven. Waar de WR uitslaat naar plus, daar moet de steen gelegd worden. (plus, want je vraagt bevestiging).
Controleren of de steen goed ligt doe je door stroomopwaarts te meten of er nog min energie is. Uiteraard niet stroomafwaarts, want dat zal altijd min zijn!!

Succes!!