vrijdag 28 juli 2017

Meer uitleg over natuurkundige feiten omtrent invloed van natuurlijke energie (vanuit de aarde of kosmos), hoe wij dat kunnen waarnemen, de hedendaagse opvatting en uitleg van een aura, de Schumann-frequentie, geopatische voor ons negatieve plekken enz.

Over paarden, anders en breder leren kijken, wetenschappelijke onderbouwing met de kennis en meetapparaten die we nu hebben over paranormaal zijn en magnetiseren, beïnvloeding op afstand, waarom en hoe wij, mens en paard beïnvloed worden door kosmische en aarde energieën en hoe we dat kunnen waarnemen (magnetische en elektrische velden), magnetietkristallen in onze hersenen (en die van paarden).

Kortom meer uitleg hierover en hoe dit alles met elkaar en jij en je paard samenhangt en beïnvloedt.


Wat ik wil meegeven, hoop te bereiken met dit stuk:
Meer bewuster nadenken over paarden.
Het paard is een intelligent levend wezen, met persoonlijkheid en karakter, gevoelens, en zelfbewustzijn en ik.
Het is geen gebruiksvoorwerp wat moet doen wat wij willen.
Het paard is niet gemaakt om voor ons te werken en erop te rijden.
Maar ja, wij willen wel veel van het paard, ondanks dat; erop rijden, de kar trekken, vroeger het ploegwerk, behendigheid, racen enz enz

Net als de mens individueler wordt, worden paarden en dieren in het algemeen die veel met mensen verkeren, ook.
Het paard krijgt meer iets van een “ik” en wordt zich bewuster van zichzelf.
Daar moet je als mens rekening mee houden. Wij vragen nu andere dingen van paarden dan vroeger. Complexere dingen. Voordeel is, dat een paard ook steeds meer kan leren.

Daarnaast wordt het paard en wij ook, door elkaar beïnvloed en door onze omgeving. In een veel ruimer opzicht, dan de meeste mensen denken.

Ik hoop dat de lezer hierna, anders, en vanuit een breder perspectief naar het paard en zichzelf zal kunnen kijken Dat men denkt, goh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht.

Wetenschappelijke verklaring en onderbouwing over het paranormaal zijn, en magnetiseren en hoe het werkt:
Het elektromagnetische veld in combinatie met de bioluminisciteit van elk levend wezen werd vroeger aura genoemd. (Nou ja, ook nu hangen sommige mensen hardnekkig aan dit woord en de afgelopen dertig jaar was het denk ik het meest gebruikte woord in de New Age beweging). Door iedereen die niets met new Age heeft of esoterische richtingen, staat het woord aura al gelijk aan oplichting, zweverij, wazige zaken enz.

Maar zo wazig is het niet.

We weten inmiddels veel meer dan vroeger en kunnen dingen meten die vroeger niet konden. En kunnen frequenties fotograferen, uitstraling van mensen en dieren, wat een twintigtal jaren geleden niet mogelijk was.

Hoe werkt het:
Tot de meest vitale elementaire energieën hoort elektriciteit, magnetisme en elektromagnetische velden.
Elke cel en orgaan in ons, pulseert van energie. Alles in het lichaam wordt geregeld met elektrische en chemische fenomenen/processen.
Overal in het lichaam, zitten zenuwcellen, die pulsen sturen naar en van ons zenuwstelsel (perifeer en centraal) vanuit alle delen van ons lichaam.
Vanuit alle cellen. Bewust of onbewust. Branden we onze vingers, dan gaat er een puls van de zenuwcellen in onze huid naar onze hersenen.
Er worden continu miljarden elektrische en chemische signalen rondgestuurd in ons lichaam (millivolts).
De cellen in ons lichaam zijn ook geladen, hebben een plus en een min pool. Zo communiceren cellen ook met elkaar. Via chemische en elektrische signalen.
Bij elektrische stromen ontstaan magnetische velden. Wij hebben dan ook allemaal een elektromagnetisch veld om ons heen, wat door onszelf geproduceerd wordt.
Daarnaast, hebben onderzoekers een tiental jaren gelden ook al ontdekt, dat wij mensen licht uitstralen (bioluminiscentie). Domweg, omdat wij nu apparatuur hebben, waarmee we dat kunnen fotograferen. Men is aan het onderzoeken, welke relatie er is tussen gezondheid en de mate van hoeveelheid licht die we uitstralen. Dat er een relatie is, is al aangetoond.

Maar ook, onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. Deze kristallen worden beschermt door een membraam, het magnetosoom.
Magnetosomen zijn als het ware de zintuigen, die veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen waarnemen.

De aarde heeft een elektromagnetisch veld. Wij hebben daar continu verbinding mee. Deze ontstaat door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern.
Deze binnenkern bevindt zich op een diepte van 5100 kilometer onder het aardoppervlak. Zie de aardkern als een denkbeeldige grote bol. De binnenkern bestaat uit vast materiaal, voornamelijk ijzer. De buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld.
Dit veld straalt tot duizenden kilometers de ruimte in en beschermt ons en de aarde voor de ioniserende straling van de zon en kosmische straling (die voor ons schadelijk is).

Door het vrijkomen van energie ontstaat er een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, alfadeeltjes en ionen). De zonnewind genoemd.

Wanneer er op de zon veel Zonne uitbarstingen zijn worden er veel elektrisch geladen deeltjes naar de aarde uitgestoten. Dit noemen we magnetische stormen. Deze stormen veroorzaken elektrische velden in de magnetosfeer. Elektrische velden die het vliegverkeer lam kunnen leggen en de elektronische en draadloze apparatuur op aarde beïnvloeden.

Onweer
Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling. Het aardoppervlak is min, de ionensfeer is plus. Hierdoor is er elektrische spanning. Door bliksem komt er een ontlading en ontstaan er trillingen in/tussen het magnetische veld van de aarde en de ionensfeer, hoog boven ons.  De Schumann resonantie genoemd. De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 7.83 Hz. gemiddeld, een belangrijk rol spelen in de hersenen bij verschillende levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van interacties en elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om deze frequentie van 7.83 Hz. op peil te houden.
Voor al het leven is deze achtergrondfrequentie noodzakelijk.

Geopathische zones
Gebieden en plekken op de aardkorst waar een sterke energie heerst. In de volksmond aardstralen genoemd. Stroompjes water diep in de grond, maar ook aardbreuken, aardverschuivingen en energielijnen kunnen verstoringen geven aan het aardmagnetisch veld. Deze verstoringen zijn niet allemaal te meten met gewone meetapparatuur, maar wel via het menselijk lichaam, met behulp van wichelroedes. Een wichelaar, spoort dus deze verstoringen op. Er zijn ook wichelaars, die dit direct kunnen waarnemen met hun lichaam.
Bij aardbreuken kan er radongas uit de bodem vrijkomen, dit geeft een voor ons ongezonde straling af.
Radon en thoron zijn radioactieve gassen en kunnen ook in bepaalde bouwmaterialen zitten. Daar kun je dus ook ziek van worden.


Elektromagnetische straling is uiteindelijk overal: radiogolven, microgolven, infrarood, röntgen en dus kosmische straling.
Dit zijn allemaal vormen van elektromagnetische energie, bestaande uit golven die zich met lichtsnelheid verplaatsen.

Ook deze kunstmatig opgewekte straling heeft invloed op ons, de dieren en het aardmagnetische veld.

Als je dit nu weet, dan kun je wel nagaan, dat we door veel dingen beïnvloed worden en dit, veelal onbewust waarnemen en erop reageren.

Wordt het Schumannveld plaatselijk beïnvloed en door omgevingsstraling verlaagt naar 4 Hz, dan wordt je ziek, verhoogt het dan worden we hyper en psychotisch.
Maar wordt je eigen elektromagnetisch veld verstoort, dan wordt je ook ziek, of ontaard.

Magnetiseur, genezende uistraling uit de handen:
Sinds het begin van de jaren 70, hebben Amerikaanse wetenschappers zich beziggehouden met onderzoek naar EEG van magnetiseurs, mediterenden, helderzienden enz.
Het blijkt dat als zij bezig zijn, hun hersengolven zowel in fase als frequentie, gelijk wordt aan de Schumann frequentie van 7.8 hertz.

Hersenen produceren dus golven: Vier frequentiebanden
8-12 Hrtz Alfa= ontspanning, meditatie, creativiteit en intuitie
13-38     Bèta= aktief, gericht op buitenwereld, spanning en stress
4-8        Thèta= remslaap, dromen, buitenzintuigelijke waarneming
0,5-4 Delta= diepe slaap
Hoe meer ontspanning, hoe beter het immuunsysteem en leervermogen. Akelige ervaringen kunnen worden verwerkt.

Zo heeft men ook, met een magnetometer, de sterkte  van biomagnetische velden, die uit de handen ontstaan van een magnetiseur of mediterende, gemeten. Deze blijken duizenden malen sterker te zijn dan normaal. En een genezende en regulerend en ordenend effect te hebben op ons bioveld (aura).
Bij een ander onderzoek, waarbij een Superconducting Quantum interference Device (SQUID) werd gebruikt, is aangetoond, gemeten, dat tijdens een behandeling hoogfrequent pulserende biomagnetische velden uit de handen van therapeuten sprongen.
Hiermee, kun je ook, op lange afstand contact leggen met een ander magnetisch veld, en dus persoon.

Moraal van het verhaal:
We hebben een trilling van 7,8 hertz nodig om te leven. Een paard ook.
We worden omringt door elektromagnetische straling.
We staan in contact met het aardmagnetische veld, wat ons beïnvloed en kunnen dus veranderingen opmerken via magnetietkristallen. Maar ook via licht, maar dat is weer een ander verhaal.
Een helderziende of magnetiseur kan op afstand en dichtbij het bioveld van een dier beïnvloeden, waardoor een dier kan genezen, en door een andere frequentie van de hersengolven, op afstand waar te nemen, wat er met een dier is.
Maar ook, tot op zekere hoogte, kunnen wij, als we onze hersenen maar op de juiste frequentie zetten, het paard gunstig beïnvloeden. (net als peptalk).
Dit wordt ook onderbouwd met de kwantummechanica, de natuurkunde over de kleinste deeltjes. Daarin is aangetoond dat ook deeltjes die niet dicht bij elkaar zijn, met elkaar kunnen communiceren.

Wat heeft dit dan van doen met paarden?
Ten eerste moet je je er dus van bewust zijn, dat als je met een paard omgaat, dat alles wat je denkt, doet of uitstraalt, en de gesteldheid van jouw veld, dus door een paard kan worden waargenomen. Ook gedachten en emoties genereren elektromagnetische straling.
Deze zal daar onbewust op reageren.

Paarden zijn gevoelige wezens, die verstoringen in het aardmagnetisch veld goed kunnen waarnemen. Op plekken met veel aardstraling, verhoogde straling, zal een paard niet graag zijn.

Voorbeeld:
Stal met verhoogde straling:
Effect: onrust, niet slapen, vermoeid, eigen magnetische veld wordt leeg getrokken, meer min dan plus.
Paard zal vermoeid zijn en slecht presteren.
Moet zich dan eerst opladen in de wei. Ga je er dan eerder mee aan de slag, heb je een oververmoeid paard.

Paarden lopen slecht in een rijbak met wateraders. Zij ervaren dat alsof je in en uit de wind loopt. Ze nemen het waar en dat is onprettig of eng.
Dan is het dus niet een kwestie van, mijn paard is nukkig, en wil niet lopen en aanpakken die hap. Nee, het paard heeft een goede reden om dit gedrag te vertonen en dat is dan niet op te lossen met training oid.

Hooi wat opgeslagen ligt boven een waterader of aardbreuk, zal energetisch in kwaliteit afnemen en dus minder goed voor een paard zijn.

De oorzaken dat een paard stijf is, depressief, een maagzweer krijgt, of andere dingen, kan dus heel verschillend zijn.
Behalve invloeden van buitenaf die we
niet zien, zoals het voorgaande verhaal, zijn er natuurlijk ook andere zaken die het paard ziek maken: verkeerde voeding, een ongeluk, stress door overvragen, verkeerde training.

Voorbeeld verkeerde voeding: jong paard in training, IJslander: 5 kilo biks per dag. Gevolg, verzuring in de spieren. Paard is traag en loopt vanuit zijn tenen.

Stress:
Een paard heeft al gauw stress in omgang met de mens. Dit komt omdat wij vaak verkeerd om gaan met het paard en dingen willen van het paard, maar geen of weinig rekening houden met wat het dier wil en kan.
Stress door:              - paard is eenzaam
                              - verlies van ander paard, veulen, depressie
- Paard staat te lang op stal, te weinig beweging, verveling.
Maar ook doordat we te weinig rekening houden met hoe het paard is: zijn karakter, gevoeligheid, en intelligentie en hoe de lichaamsbouw is.

Voorbeeld: paard=draver, moet hard lopen onder druk, prima lichaam ervoor, maar kan het psychisch niet aan.
Voorbeeld: een niet zo intelligent paard, wordt dingen gevraagd die hij niet begrijpt, en leert dus langzaam. Maar moet snel.

Paard is ongelukkig: doordat het geen klik heeft met de berijder of trainer, dat kan veel stress opleveren.

De intelligentie en het bewustzijn van een paard  wordt vaak onderschat:
Voorbeeld van paard met slecht passend zadel wat pijn doet, dit paard wilde om die reden niet de wei uit komen.

Niet elk paard is geschikt als manegepaard, met steeds wisselende ruiters.
Veel paarden hebben een hekel aan een grove benadering. Het hangt helemaal van het paard af, of het dan in verzet komt, en terecht (karakter) of wegflipt, op de automatische piloot gaat en zich afsluit. Dit zie je veel bij manegepaarden, of paarden die als maar hetzelfde moeten trainen (bijvoorbeeld een kür) en afgestompt raken. Helemaal als er geweld wordt gebruikt om te leren.

Een gestrest paard kan niet leren en dingen in zich opnemen.
Voorbeeld: paard met kür, moest nieuw leren, deed dat niet.

Wij nemen enerzijds het paard zijn vrijheid af. Anderzijds, door de omgang met de mens, kan, binnen het vermogen van het paard als individu, een paard zich ook meer ontplooien, geestelijk groeien op een wijze die het in het wild niet kan.

Willen we dus met een paard echt met succes werken en tot resultaten komen, dan moet dat onder de voorwaarde:
met respect
volwaardige partner
plezier
liefde

En met zoveel mogelijk vrijheid voor het paard.

Ook een paard heeft zijn dag wel eens niet.
En sommige paarden, zijn qua karakter niet geschikt om voor de mens te werken. Net als bij mensen, sommige werken prima onder een baas, anderen moeten echt voor zichzelf werken.

Ga je dwingen, door agressie (al is het maar in gedachte) naar het paard ontstaat angst, geestelijke en lichamelijke stress maagzweren, hoge spierspanning en dat heeft op de lange duur gevolgen als blessures, moeheid enz.

Hoe minder stress, hoe meer je je paard ontspannen hebt, hoe beter het paard zich voelt, hoe beter hij kan leren (naar eigen intelligentie).
Kortom, kun jij je het hoofd van je paard in hoog alfa, of laag bèta krijgen, voor je begint, dan werk je het allerbeste!

Jij gestrest, paard gestrest. Jij ontspannen, dan is de kans veel groter dat je paard zich ook kan ontspannen.
Dit vereist echter ook enige mate van zelfkennis van je eigen lichaam. Veel mensen hebben een hoog stresslevel, wat zich altijd uit in spierspanning, zonder dat men het weet.
Dat komt omdat stress zich langzaam opbouwt en een mens deze opbouw niet opmerkt.
Vraag iemand om zijn schouders en armen volledig ontspannen te laten hangen, dan zal 9 van de 10 mensen denken dat ze dat hebben gedaan, terwijl de schouders en armen dat dan helemaal niet zijn. Zeg je dan, nee, meer ontspannen, dan zegt men, ik ben al ontspannen.
Het lichaam wat al zo lang onder stress gebukt gaat, weet op een gegeven niet meer beter, dan dat een zekere mate van spanning normaal is. Het kent en herkent ontspanning dus niet meer en kan de spieren ook niet meer bewust ontspannen.
Dit moet je het lichaam dan letterlijk weer aanleren.


Hand out workshop wichelen 5 augustus bij Stal Foxan te Kuinre

Kennismaking met Wichelroede (WR) lopen.
Door Thilly Ruinen, paranormaal therapeut voor dieren. www.thillyruinen.nl
       Stroomdal 7, 8332KG Steenwijk tel: 0521 750 260

Wichelroede lopen is zo breed toepasbaar, dat het onmogelijk is om dit in één dag allemaal te bespreken. In deze workshop beperken we ons dan ook tot het opsporen van wateraders onder bijv. de stal en hoe je deze straling op een simpele manier kunt neutraliseren. Dus zoveel mogelijk praktijk. Je leert dan meteen de twee basismethoden van het wichelen. Erna kun je het als het je aanspreekt, er verder zelf mee aan de slag en het uitbouwen en mee experimenteren.
Als je kunt pendelen, wat ook een soort wichelen is maar met een ander instrument, kun je die ook meenemen, want met de pendel kun je bijna hetzelfde als met een wichelroede. En andersom. Voor het opsporen van wateraders kun je zowel een pendel als een wichelroede gebruiken, maar in principe leer je vandaag het gebruik van een wichelroede.
Het verschil zit em in de uitvoering van het instrument. Net zoals je verschillende hamers hebt met verschillende vormen, bij het leggen van klinkers gebruik je een hamers speciaal voor straten, een rubber hamer voor tegels en om een spijker te slaan een klauwhamer, maar alle hamers gebruik je om mee te slaan. Zo is dat ook met een wichelroede en pendel.
We gebruiken de allemanswichelroede, twee losse staafjes, voor elke hand één. Het is gebleken, dat met een allemansroede bijna iedereen het wichelen in één dag kan leren.
Er zijn ook vorkwichelroedes. Ook hiervan neem ik er één mee, zodat je het verschil kunt zien en voelen. De vorkroede is wat meer voor gevorderden en deze moet je onder zekere spanning brengen, in tegenstelling tot de allemanswichelroede. 

Oorsprong wsl. sjamanistisch. In de neanderthalertijd al staande stenen op energieplekken.
Afbeeldingen van wichelroedes op 8000 jaar oude rotstekening Algerije, grafkamers in Engeland, 3000 v Chr. Egypte op bas-reliëfs. Germanen en Kelten gebruikten de wichelroede.
Paus Clemens IV verbood het rond 1350 n. Chr. (pest, kerk, oude heiligdommen) Tijdens Paus Innocentius 1484 heksenvervolgingen. Vanaf 1500 hield men zich er wetenschappelijk mee bezig (Paracelsus). Eind 1700 werd de WR als gewoon instrument gezien.

Werking:
1960/70 Natuurkundige Zaboj. V. Harvalik (prof. In Missouri en Arkansas) twee theorieën: Informatie wordt overgedragen naar de WRL door veranderingen in het magnetisch veld.

J.A. Kopp, Zwitserse geoloog en wichelroedeloper. En Havalik: Er zijn sensoren in de WRL die veranderingen in het magnetisch veld waarnemen. Met name achterkant nek, kruin en solarplexus.  
We hebben

Ons eigen energieveld is elektromagnetisch en wij reageren op subtiele geomagnetische veranderingen, op vormen van straling of aardolie op duizenden meters diepte. Daar reageert ons veld op.
Vrouwen zijn meer magnetisch dan elektrisch geladen en een gevoelige vrouw zal iets meer of sneller een verandering opmerken dan een man, die meer elektrisch dan magnetisch is.
  
Functie van WRL, wat kun je ermee?
1. Dingen vinden die we niet kunnen zien of aanraken, zoals ondergrondse waterlopen, ertsen, aarde-energieën, energie aura’s van dingen )planten, bomen, stenen, mensen), plaatsen met voor ons positieve energie, of juist negatieve, maar ook verloren voorwerpen.
2. Je kunt er zaken mee meten. De juiste dosering, de hoeveelheid, de kwaliteit (van water, gras, voeding), of de leeftijd van iets.
3. Communiceren door het stellen van vragen; waarom voel ik me niet lekker of wat een paard nodig heeft. Is dit eten goed voor hem? Is het gras goed, de plek van de stal? Enz.

Waarom zouden we gaan wichelen? Om er ons voordeel mee te doen.
Wichelen slaat als het ware een brug tussen je geest/verstand, ons denken (engels “mind”) en onze intuïtie. Als we wichelen, vragen we met ons hoofd, met ons denken, informatie aan onze intuïtie. Onze intuïtie reageert hierop door bewegingen of sensaties via ons lichaam. Dit is wetenschappelijk aangetoont, er ontstaan samenhangende hersengolven tussen linker en rechter hersenhelft.
Plus energie kan ons opladen, min energie put ons uit. Het is dus heel handig, om plekken die ons uitputten te vermijden en plekken die ons opladen te gebruiken.

Kosmische, bovengrondse energie is plus. De straling afkomstig van de zon, is dus plus. Zonlicht (energie, straling) doet ons goed. Laad ons op.
Terrestrische, ondergrondse energie is min. (Natuurkundig gezien).

Een ondergrondse waterloop, ondergrondse afwatering, is dus min, want zit onder de grond.
Liggen we op zo’n waterader te slapen, dan is dat dus slecht voor ons. We zijn niet geaard, omdat we op bed liggen en ook is ons lichaam zo maximaal blootgesteld aan deze straling. Onze energieveld is voornamelijk plus. Een waterader is min. Plus stroomt naar min en dus loopt ons energieveld leeg als we op min liggen. In plaats van ’s nachts uit te rusten en op te laden, loop je als het ware leeg. Hierdoor sta je niet uitgerust op en moet je in de loop van de dag je energieveld nog opladen. Hierdoor wordt je systeem steeds minder weerbaar, meer kwetsbaar.
Met volle maan (invloed getijden) werkt de waterader veel sterker.

Pluslijnen kunnen ons opladen. Zijn we vermoeid, dan kun je je veld opladen door een tijdje in een pluslijn te gaan zitten, nog beter ergens waar twee pluslijnen elkaar kruisen!

Honden, paarden, koeien en varkens verblijven graag op pluslijnen (leylijnen) en leycentra (kruising van meerdere pluslijnen).
Als bijen zwermen, dan zal de zwerm uiteindelijk op een plek gaan hangen waar zowel min als plusenergie is.
Bijenvolken gedijen zomers goed op een waterader, ze maken gebruik van de energie om met volle poten de kast in te kunnen vliegen. In de winter moeten ze niet op een waterader staan, als het koud is zit het volk bij elkaar en gaat wapperen om warm te blijven. Hierdoor ontstaat plus energie. Door de min van de waterader, wordt deze plusenergie weggetrokken en de bijen zullen het niet overleven.
Katten gaan als ze kunnen elke dag een paar uur op de oevers van een waterader liggen, voor hen is de min energie goed. Mierenhopen liggen altijd op een zonplek (plus), maar ook graag op een waterader. Dieren kunnen dus een aanwijzing geven voor aanwezigheid van plus of min energie.
Paard met stal op minenergie wil de stal vaak niet graag in, slaapt slecht, is onrustig, niet fit, stalbenen, en andere klachten.
Als je de aura van een plant meet en je daarna zegt; ik geef jou nooit meer water, en je meet weer, dan is de aura gekrompen.
Dus ook intentie en wat je zegt, heeft dus invloed op iemands aura. Dit is ook zo bij dieren.

Wicheltechniek:

Houding:
Laat je bovenarmen ontspannen langs je lichaam hangen, en je onderarmen recht naar voren (twee bier, of zoals je de teugels vasthoud). Houdt je handen ongeveer zo ver uit elkaar als de lengte van de WR.
Let op dat je de WR in je vuist houdt, de duimen tegen je vingers geklemd en niet tegen de WR. Laat de WR ongeveer een halve centimeter boven je vingers uitsteken, vingers hebben een elektrisch potentiaal, daarom mogen die de bovenkant van de WR niet raken, maar er ook niet te ver onder zitten. Op deze manier kan de WR vrij draaien en werkt het het beste. Kijk onder het lopen naar de punt van de WRS.
Altijd beginnen met een neutraal in zijn vrij zetten ( de WR recht naar voren).

Er zijn 2 basis manieren om te wichelen:

Methode 1.
KWW methode = Kijken Wat het Wordt.
 Gewoon lopen en verder niet nadenken.
Hiermee spoor je plus of min energie op.
Plus is altijd bovengrondse energie, min is ondergrondse energie, die vanuit de aarde opstijgt.

Op + energie zullen de WR staafjes naar binnen slaan, dus elkaar kruisen (makkelijk ezelsbruggetje, kruis is plus). Dit noemen we in het kruis staan.
Op – energie zullen de WR naar buiten slaan (ezelsbrug, samen een vlakke lijn dus één grote min maken).

Slaat er maar één staafje naar buiten, dan sta je vaak net naast een waterader. De ene WR registreert hem al, de andere nog niet.

Sterke min:
Als de WR naar buiten slaat (-) en doorslaat, dus 1 keer ronddraait, dan zit je op een Vortex 1, een kruising van twee wateraders.
Blijven de WR doordraaien, dan zit je op een Vortex 2 (dit is een sterke spiraalvormige energievorm), een bron. Soms kunnen kinderen en dieren deze Vortex als een soort figuur zien. En zijn er bang voor.

Sterke plus:
Als twee pluslijnen elkaar kruisen ontstaat er een sterke plus, dan kruisen de wichelroedes verder en komen ze horizontaal naast elkaar.
Als  meer dan twee sterke leylijnen elkaar kruisen ontstaat ook hier Vortexenergie, alleen is deze dan plus. Ook hier gaan dan de WR rondzwiepen, vanuit de kruispositie.              

Gammastraling:
Gaan de WR heen en weer, dus slingeren, beetje binnen, beetje naar buiten enz, dan zit je op een aardbreuk. Gammastraling komt dan rechtstreeks van het magma door deze breuk.  Deze energie is helemaal niet goed voor ons en je moet daar niet te lang in blijven staan. Het poolt onze cellen om. Normaal is bij ons hoofd ons energieveld plus, op zo’n breuk is deze binnen een minuut min.
Daar wil je dus ook geen paard op staan hebben in de stal en de hondenmand moet er ook niet op staan.

Methode 2.
Intentioneel
= Lopen met iets bepaalds in je gedachten, wat je wilt vinden.
Dus vraag je bijv. waar is een waterader, dan wijst de wichelroede de richting aan. Sta je uiteindelijk op de waterader, dan geeft de WR een plus aan, omdat het dan een bevestiging geeft dat je erop staat.

Ja = de roedes kruisen. Nee = er gebeurt niks, de roedes blijven stil staan.

Dynamisch= stevig vasthouden onder spanning (vorkwichelroede)
Statisch = alleen vasthouden (zoals met de oefenwichelroede)


We hebben een waterader gevonden met dus min energie en hoe gaan we nu verder?

Ontstoren: Eigenlijk, waterenergie absorberen.

“Drentse” zwerfkeitjes absorberen de straling van wateraders. Dit komt door hun samenstelling; veldspaat, kwarts en verschillende metalen. Een enkel kwartskristal niet gebruiken!!
De straling is het sterkst is op de “oevers” van de waterader. Daarom leggen we twee keitjes op elke oever, daarmee wordt alle straling vanaf achter dat punt geabsorbeerd. Altijd stroomopwaarts leggen. Achter de keitjes is er, zo’n 10, tot 20m geen straling meer, afhankelijk van het vermogen van de keien. Daarna weer wel.
Keitjes moeten vrij buiten liggen om zelf ook steeds bij te laden. Bij binnenliggen steeds verversen.
Het vermogen van keien is te vergroten, door er een uurtje intentioneel op te kloppen met een stuk hout of andere steen. (Stone Henge, klopsteen)X = plus energie, is altijd bovengronds

_ _ = min energie, ondergronds
Zie afbeelding:
We speuren de waterader op, door langs/rondom de stal te lopen.
Als de WR uitslaat naar min, dan even wachten en langzaam doorlopen. Dan zal op een gegeven moment de wichelroede weer naar plus gaan, dan ben je weer aan de andere kant, buiten de waterader.
Omdat de straling aan de oevers (groene gedeelte) het sterkst is, zal daar de wichelroede al gaan uitslaan. Dat moet ook, want daar moeten we immers neutraliseren.
Altijd vanaf de andere kant ook nogmaals meten, zowel in als uit.
Dan gaan we in de stroom staan (of ernaast, als je meer geoefend bent) 1 wichelroede in de hand en één arm uitsteken en vragen, loopt hij die kant op? Voor extra controle, WR van hand wisselen en andere hand uitsteken en vraag herhalen. Je krijgt een plus uitslag, bij een ja, bij nee gebeurt er niets. De WR slaat dan domweg niet uit.
Dan langzaam, bij uitslaan, vragen, waar moet de steen, hier? Hier? En je voet vooruit schuiven. Waar de WR uitslaat naar plus, daar moet de steen gelegd worden. (plus, want je vraagt bevestiging).
Controleren of de steen goed ligt doe je door stroomopwaarts te meten of er nog min energie is. Uiteraard niet stroomafwaarts, want dat zal altijd min zijn!!

Succes!!

dinsdag 5 april 2016

Aromatherapie, etherische olie, geschiedenis en gebruik, een korte cursus. Deel 7. Wat meer over geur en zijn stille invloed

Wat meer over geur en zijn stille invloed

Geur wordt geregistreerd in ons oudste hersengebied. Hier zetelt ons limbisch systeem.
Het is het grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen en omvat o.a. de thalamus, de hypothalamus en de hippocampus. Dit systeem speelt een grote rol bij de beheersing van emotioneel gedrag en motivatie. Hier worden ook emotionele gebeurtenissen verwerkt.

De ontdekker hiervan was de Franse fysioloog dr. E. Papez.
Dit hersengedeelte was al ontwikkeld bij onze eerste voorouders. Hier vinden we dan ook onze vitale aktiviteiten om te overleven zoals slaap, sexualiteit, honger en dorst registratie, herinnering én het reukvermogen.

Onze voorouders en geur 
Voor onze voorouders was het ruiken een belangrijk onderdeel om te overleven. Geur bracht jagers en verzamelaars bij hun voedsel (weten hoe eetbare planten ruiken,  verse mest herkennen van een graseter, en daardoor weten dat het nog in de buurt is.. zodat deze bij jou in de pan kan als maaltje) en om te overleven (als je “in de wind” staat die de kant opgaat van een roofdier, dan ruikt deze meteen je geur en herkent je ook direct als eventueel lekker hapje!) en was (en is ook nu nog) belangrijk bij het vinden van een partner. Iemand die je niet lekker vind ruiken, valt af als partner!
Deze mensen lieten zich dus automatisch leiden door geur.

Geur in deze tijd
De tegenwoordige mens is veel sterker gericht op die delen van de hersenen die zich later ontwikkelden om te kunnen spreken, denken enz.

Hoewel de oude basiskennis met betrekking tot geur nog steeds in de mens aanwezig is, is nu vaak geur en de betekenisgeving eraan, aangeleerd en tot op zekere hoogte gestuurd door het bewustzijn.
Het geurgeheugen is echter, als het eenmaal is aangeleerd, heel moeilijk te veranderen door bewust redeneren.
Als je bijvoorbeeld een geur ruikt uit een tijd waarin je heel gelukkig was, of de geur van iemand die je heel graag mag, dan zul je, ook al zit je in een andere situatie of is het helemaal niet dezelfde persoon, toch gevoelens van geluk en ontspanning voelen bij het ruiken van die geur.

Iemand zal dus altijd, vaak onbewust, een geur kiezen waar hij een goede herinnering aan heeft.
Massage geeft, ook zonder gebruikmaking van een etherische olie, over het algemeen een gevoel van ontspanning en welbehagen. Gebruik je dan een daarbij ook een etherische olie, dan zal deze persoon, als hij deze geur thuis gaat gebruiken in bad of een aromalampje o.i.d. een associatie maken met de massage die hij gehad heeft en daardoor een gevoel van ontspanning krijgen.

Een ander facet van de werking van etherische olie op de geest is dat het harmoniserend werkt tussen de linker en rechter hersenhelft. Het herstelt het evenwicht tussen deze twee helften wanneer er disharmonie is.
De linker hersenhelft is verbonden met de gebieden Broca en Wernicke en de rechterhersenhelft met het hallucinatorisch gebied (de verbeeldingswereld).
In de gebieden Broca en Wernicke zetelt onder andere ons taalsysteem (dat ons onderscheidt van dieren). Dit gebied heeft een programmerende en dirigerende taak.
Het hallucinatorische gebied van de rechterhersenhelft kun je vergelijken met een computer,  die alle inprentingen wat betreft ons doen en laten keurig opslaat. Deze inprentingen komen direct in werking wanneer er een impuls komt vanuit onze gedachten. Maar nog vaker reageert onze computer op herkenbare signalen vanuit de buitenwereld. Ons gedrag wordt dus als het ware bepaalt door het programma wat de computer afdraait. De signalen die vanuit de buitenwereld naar ons toe komen worden door een systeem van detectors, onze zintuigen, doorgestuurd naar deze gebieden.
Het hallucinatorisch gebied en de Broca en Wernicke gebieden kunnen echter, onafhankelijk van elkaar, binnenkomende signalen verwerken. Hierdoor kan er soms disharmonie ontstaan. Beide gebieden verwerken de signalen dan dusdanig, dat de uitkomst niet op één lijn zit. Er ontstaat een spanning die, als het lang aanhoudt, kan overslaan naar andere gebieden in onze hersenkamers. Denk bijvoorbeeld aan delen die verantwoordelijk zijn voor orgaanfuncties.

De rechterhersenhelft is dus verbonden met intuïtie, denken en gedrag en de linker met logische, intellectuele processen. Als beide in balans zijn, dan voelen we ons rustig en prettig.

Experimenten met inhaleren van etherische olie
Experimenten met vrijwilligers hebben aangetoond dat wanneer proefpersonen etherische olie inhaleerden, de beide hersenhelften direct in betere harmonie met elkaar functioneerden. Dit kon men aantonen omdat men voor en gedurende en na het experiment via een EEG (electro encefalogram) de hersenactiviteit zichtbaar had op scherm.
Jasmijn, roos en oranjebloesem gaven hersenritmes die men ziet bij ontspanning en een meditatieve toestand, terwijl rozemarijn en basilicum hersenritmes gaven die horen bij een toestand van helderheid en alertheid.

Voorbeeld uit de praktijk
Via prikkeling van onze zintuigen en dus ook de reuk, komen er impulsen bij de hypothalamus. De hypothalamus beïnvloed en regelt het endocriene stelsel (hormonen) en het zenuwstelsel. Elk orgaan en veel lichaamsprocessen worden hierdoor beïnvloedt.
We nemen een voorbeeld van hoe het werkt. Stel dat je bang bent voor paarden. Als kind ben je ooit een door een paard gebeten toen je die wilde aaien. Je kent de geur van paarden. Nu kom je ergens waar de geur van paarden hangt, maar je hebt ze nog niet gezien. Je neus ruikt het, je computer registreert het; o,o, paarden, bang zijn, je limbische systeem registreert je angst. Deze signalen gaan naar je hypothalamus en die geeft het weer door aan de hypofyse. De hypofyse beheerst het endocriene systeem en je adrenalineklieren krijgen de opdracht om direct adrenaline te produceren. Via het bloed wordt de adrenaline verspreid door het lichaam. Het hart gaat hierdoor sneller kloppen, je ademhaling versnelt. Hierdoor wordt er weer meer zuurstof opgenomen in het bloed. Daardoor krijgen de spieren ook meer zuurstof, wat nodig is om arbeid te leveren die langer dan een minuut duurt (we kunnen 1 minuut actie ondernemen, zoals hard wegrennen, zonder gebruik van zuurstof) en de spieren krijgen een hogere spanning. Ze maken zich klaar om direct in actie te kunnen komen.
Kortom, of er nu daadwerkelijk gevaar is of niet, alleen al door die geur van paarden is je lichaam in no time klaar om snelle actie te kunnen ondernemen: hard weg te lopen of te vechten.


Geur en reuk brengen dus nogal wat teweeg in ons lichaam en gevoel, of we dat nu willen of niet. 

zaterdag 26 maart 2016

Aromatherapie, etherische olie, geschiedenis en gebruik, een korte cursus. Deel 6. Contra-indicaties voor het gebruik van etherische oliën

Contra-indicaties voor het gebruik van etherische oliën

Een contra-indicatie betekend; een tegen-aanwijzing, een aanwijzing dat een bepaalde behandeling moet worden ontraden. In dit hoofdstuk vindt je een beschrijving van omstandigheden, waarin je een bepaalde olie niet, of beter niet kunt gebruiken, wanneer je de dosering moet aanpassen enz. Contra-indicaties kennen is belangrijk voor een veilig en goed gebruik van etherische olie.

Kinderen, labiele personen, baby’s, zwangerschap en dieren:
Zoals al eerder genoemd moet men een lagere dosering bij baby’s, kinderen en labiele personen gebruiken en hier je oliën zorgvuldig kiezen, net zoals bij dieren.
Bij dieren moet je ook de dosering aanpassen aan de grootte van het dier.
Tijdens de zwangerschap extra voorzichtig omgaan met etherische oliën. Slecht enkele druppels olie in een aromalampje, bad of olie zijn toegestaan.
De volgende oliën kunnen beter niet worden gebruikt in de eerste drie maanden van de zwangerschap: Bonekruid, mirrhe, salie, hysop, tijm, oregano, jeneverbes, cypres, venkel, ceder, rozemarijn, thuja, kamfer en basilicum.

Houdbaarheidsdatum:
Let ook altijd op de uiterste houdbaarheidsdatum als een olie die heeft, in verband met de giftigheidsgraad, huidirritaties enz.

Epilepsie:
Oliën die je zeker niet moet gebruiken bij mensen die last hebben van epilepsie zijn ceder, rozemarijn, thuja, basilicum, cypres, venkel, hyssop, salie, bonekruid, mirrhe, tijm, oregano, en jeneverbes.

Alcoholgebruik:
Bij gebruik van alcohol kun je beter geen salie gebruiken.

Depressies:
Bij mensen die aan depressies lijden geen hop gebruiken.

Homeopatische middelen:
Bij gebruik van homeopathische middelen geen zwarte peper, kamfer, eucalyptus en pepermuntachtige oliën gebruiken.

Andere contra-indicaties:
Verdere contra-indicaties bij aromatherapie-massages zijn ernstige hartklachten, ernstig astma, kanker in gevorderd stadium, koorts, een niet-gediagnostiseerde huiduitslag, ernstige schildklierafwijkingen en vers littekenweefsel (hier mag niet op worden gemasseerd, een olie lichtjes opsmeren mag wel).

Slijmvliezen:
Verder mogen etherische oliën nooit puur gebruikt worden op slijmvliezen of andere gevoelige plaatsen van het lichaam zoals oksels, het gezicht, genitaliën en anaal gebied.Olie in badwater:
Meng een etherische olie met emulgator (maiskiemderivaat, ei, melk of toevoegen aan een neutrale shampoo of badschuim) voor je het toevoegt aan badwater. Als je namelijk de etherische olie er onverdund in gooit, dan blijft de olie op het water drijven. Zodra je dan in bad gaat zitten of liggen gaat de olie rond je middel of nek kleven en dit kan huidirritaties en verbrandingen opleveren! Dus, ook al ben je moe, eerst vermengen!  
Het is ook beter om de eerste paar uur uit de zon te blijven als je fotosensibiliserende ( dit betekend dat je door deze stoffen meer gevoelig of overgevoelig wordt op die plekken voor zonlicht) etherische oliën hebt gebruikt zoals citrusvruchtoliën, khella en engelwortel.

Bij het zonnebaden is het ook beter om geen of beperkt Johannesolie te gebruiken. Dit kan ook een fotosensibiliserende werking hebben. Weliswaar is dit geen etherische olie maar een maceraat, maar toch een olie die vrij vaak gebruikt wordt.

Aromatherapie, etherische olie, geschiedenis en gebruik, een korte cursus. Deel 5. Dieren, kinderen, labiele personen en volwassenen. Let op, katten zijn taboe.

Dieren, kinderen, labiele personen en volwassenen, let op de verschillen


De toepassing en dosering van etherische olie is niet altijd hetzelfde en je kan het dus niet klakkeloos in dezelfde mate en op dezelfde manier op iedereen toepassen. Dieren, kinderen en labiele personen kun je wat betreft de toepassing min of meer onder één noemer zetten, als de gevoelige groep, met aan de andere kant ‘normale’ volwassenen.

Volwassenen die iets mankeren maar verder wel geestelijk stabiel zijn, kunnen met de normale doseringen worden behandeld.

De normale dosering voor een gemengde olie die wordt opgebracht is als volgt:
- Basisolie met 1 à 2% etherische olie voor het gelaat.
- Basisolie met 5% tot 10% etherische olie voor het lichaam.

Een handige maar ook belangrijke regel om aan te houden is dat je bij toepassing altijd start met dat deel van de plant wat het minst sterk werkt (zie het voorbeeld sinaasappel-diabolo-effect). Dit heeft namelijk een paar grote voordelen. Je zit altijd aan de veilige kant, vooral als je nog niet zo bekend bent met het toepassen van etherische olie en bovendien is deze olie altijd wat goedkoper. Mocht dit niet het gewenste effect geven, maar denk je dat de keus van de olie op zich goed is, dan kun je altijd nog overstappen naar een sterkere variant. Als we bijv. weer de sinaasappel als voorbeeld nemen, dan begin je met sinaasappel en als de werking niet voldoende sterk is, kun je daarna overgaan op petit-grain of nerolie.

Kinderen en dieren reageren vaak erg goed op Aromatherapie. De zelfgenezende kracht bij kinderen is vaak erg goed, omdat dit nog niet zo beïnvloed is door jarenlange slechte voeding, gewoontes, leefomstandigheden enz. Bij dieren is dit vergelijkbaar. Verder staan ze beide ook meer open voor natuurlijke geneeswijzen, omdat ze geen speciale verwachtingen of vooroordelen hebben, zeker dieren. In hun lichaam zitten nog geen bergen slakken door vervuilingen van jaren. Hierdoor reageren ze sneller op etherische oliën en zijn er daardoor ook gevoeliger voor.
Baden, massages, inhallatie en kompressen zijn simpele methodes om kinderen en dieren te behandelen en kunnen ook goed preventief werken.
Het immuniteitsyteem is bij jonge dieren en kinderen nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn ze wat kwetsbaarder voor infectieziekten, maar ze kunnen daarentegen ook sneller herstellen.

Bij paarden en honden kunnen etherische oliën goed ingezet worden. Bij katten en vogels moet je erg voorzichtig zijn. De lever van de kat werkt anders dan die van een hond of paard. Een kattenlever heeft meer moeite om etherische olie te verwerken en af te breken, daarom zijn voor katten heel veel etherisch oliën bijzonder giftig. De lever van een kat mist namelijk het lever enzym, Glucuronyl Transferase, wat wij wel hebben. Hierdoor blijven stoffen die veel in etherische olie voorkomen, zoals de terpenen, fenolen, ketonen en D-limoneen langer in het lichaam van de kat en kunnen zich gaan stapelen in het lichaam, wat juist een schadelijk effect kan hebben.
Ik raad daarom direct gebruik van etherische olie op een kat af. Je kan het wel in huis gebruiken in een aromaverdamper, maar wees dan wel extra zuinig, dus slechts enkele druppels en zorg ervoor, dat er ook voldoende frisse lucht tegelijk door je huis stroomt.
Een paar druppels lavendelolie op een kleedje, een dag van te voren bij stressituaties, kan wel. Maar verder raadt ik gewoon het gebruik van etherische olie, zowel op de huid, en zeker ter inname, bij katten geheel af.

De etherische olie moet dus bij kinderen en dieren altijd verdund gebruikt worden, minder sterk zijn dan voor volwassenen (zie normale dosering) en nooit door hen laten innemen! Daarnaast ook nooit giftige of enigszins giftige oliën gebruiken bij deze groep!
Voor de leek is het trouwens verstandig om eigenlijk nooit met giftige of enigszins giftige oliën te gaan werken. Je voorkomt hiermee ongelukken  en er is altijd wel een alternatieve niet - giftige olie om te gebruiken!
Let ook op het gewicht! Kinderen hebben kleine lichamen wat dan ook een reden is om minder sterke concentraties te gebuiken. Hetzelfde gaat op voor veel dieren. Dat een olifant een hogere dosering kan hebben dan een muis en een paard meer kan hebben dan een konijn mag wel duidelijk zijn!

Volwassen personen die labiel zijn, zijn meer open, gevoeliger en uit balans. Daarom moet je ook bij deze mensen voorzichtiger doseren.
Vrouwen die zwanger zijn vallen ook binnen de gevoelige categorie. Zij zijn ook gevoeliger en meer open. En hoewel ze niet ziek zijn, zijn ook zij een beetje uit balans omdat het lichaam zo snel aan het veranderen is door de zwangerschap. De hele hormoonhuishouding is als een razend roeltje aktief en moet een nieuwe balans creëren, zeker in de eerste drie maanden. Bovendien, al is het kindje nog niet geboren, het is een heel klein kindje tenslotte, die totaal openstaat. Voorzichtigheid is dus ook hier geboden, nog afgezien van het feit dat sommige oliën een spontane abortus zouden kunnen bevorderen! Zie hiervoor bij het hoofdstuk over de contra-indicaties.

Nog even de regels op een rijtje die je maar beter in acht kunt nemen bij kinderen en wanneer toepasselijk, de rest van de gevoelige groep.

 1. Nooit onverdunde olie op een kind gebruiken. Als uitzondering kunnen kleine hoeveelheden lavendel of tea-tree gebruikt worden voor kleine brandwonden of blessures.
 2. Etherische olie moet je altijd verdunnen voordat je het aan een kinderbadje toevoegt. Vergeet ook niet er een emulgator aan toe te voegen.
 3. Bij kinderen gebruik je minder olie dan voor het bad van een volwassene, zeker niet meer dan vier druppels.
 4. Voor het mengen van een massage-olie 1% tot hooguit 2% etherische olie gebruiken.
 5. Blijf erbij als een kind boven een kom heet water zit, met etherische olie, om te inhaleren. Pas op, niet elke olie kun je laten inhaleren!!
 6. In de beginfase een kind maar korte tijd laten inhaleren. Dit is van enkele seconden tot hooguit een halve minuut. Je mag dit pas opvoeren als het kind dit goed kan verdragen, naar 1 tot 2 minuten.
 7. Een etherische olie nooit laten innemen.
 8. Geen giftige of enigszins giftige oliën gebruiken
 9. Geen ernstige zieken behandelen zonder een arts te raadplegen!
 10.  Gebruik de voorgaande 9 punten niet bij katten.

Voor pasgeborenen zijn hydrolaten van oranjebloesem, roos en kamille het meest geschikt.
Voor baby’s van 3 - 18 maanden maximaal ééntiende van de normale dosis gebruiken!
Als baby’s onder de drie maanden zijn, gebruik dan hoogstens 1 à 2 druppels neroli, den, sinaasappel, lavendel, roomse kamille of tea-tree in een aroma-lampje als verdamper in de omgevingsruimte. Idem wanneer opgelost in een emulgator, babyolie, neutraal badschuim of iets dergelijks in het badje.

Voor kinderen van 1½ tot 7 jaar gebruik je het beste maar een kwart van de normale dosis en voor kinderen van 7-12 jaar de helft van de normale dosis. 

Aromatherapie, etherische olie, geschiedenis en gebruik, een korte cursus. Deel 3 en 4. Het diabolo effect en 4. Hoe etherische oliën worden opgenomen en uitgescheiden door het lichaam.

Om rekening mee te houden: het diabolo-effect

Het diabolo-effect is een schema dat een beetje de vorm heeft van een diabolo.
Met behulp van dit schema wordt een algemeen geldende defenitie voor het gebruik van etherische oliën verduidelijkt.
De defenitie houdt in: Hoe groter de hoeveelheid plantenmateriaal wat nodig is om een bepaalde etherische olie te produceren, hoe breder de uitwerking van deze olie is en hoe minder je ervan hoeft te gebruiken.


Het diabolo-schema:3, 2, 1 = de drie verschillende etherische oliën van de sinaasappel


Als voorbeeld van het Diabolo-effect nemen we de Citrus aurantium, oftewel, de sinaasappel.

Door destillatie en persing kunnen we hier 3 oliën van verkrijgen:

 1. Sinaasappel van de schil door persing
 2. Petit Grain van de takjes en blaadjes door destillatie
 3. Neroli van de bloesems door destillatie

Van nummer 3 zal de meeste hoeveelheid materiaal nodig zijn om eenzelfde hoeveelheid olie te produceren, nummer 2 zit ertussen in en van nummer 1 heb je het minste materiaal nodig om dezelfde hoeveelheid etherische olie te verkrijgen.

Volgens het diabolo-effect zal dus van deze drie oliën, die allemaal een rustgevende werking hebben, nummer 3 de meest krachtige uitwerking hebben.
Van nummer 3 hoef je dus in principe minder te gebruiken bij gebruik in verhouding met de andere twee. Nummer 1 is het minst krachtig van de drie.
Voor nummer 1, sinaasappel, is het minste materiaal nodig. Daarbij wordt het verkregen door persing, wat een veel goedkopere methode is dan destillatie. We zien dit dan ook terug in de prijs. Sinaasappelolie (uit de schil) is het goedkoopst. Petit grain gaat door de destillatie al flink in prijs omhoog en de Neroli is verhoudingsgewijs dan ook stukken duurder dan de sinaasappel.


Etherische olie en het lichaam: hoe wordt het opgenomen en hoe wordt het weer uitgescheiden

De werkzame stoffen in de etherische oliën kunnen op verschillende manier door het lichaam worden opgenomen;

-       door inhalatie
-       via de huid
-       via de slokdarm
-       via inname door de mond

Uitscheiding van etherische olie vindt plaats via de huid, urine of de ontlasting.

Als vloeistof kan het (vermengd met een emulgator of vette basisolie) ook via de mond worden ingenomen. Vervolgens gaat het door de slokdarm naar de maag en dan naar de dunne darm. Vanaf de dunne darm kan het óf naar de dikke darm óf opgenomen worden in het spierweefsel.
Als vloeistof kan het ook door de huid worden opgenomen d.m.v. toevoeging in het badwater, toevoeging aan compressen, crèmes, kleimaskers en massages. Via opname door de huid kan het ook doordringen in de dieper gelegen weefsels zoals de spieren en gewrichten.
Vanuit het spierweefsel en de dunne darm kan het in de bloedbaan terecht komen en zo het hart bereiken. Via de bloedbaan kan het ook diep doordringen in de verschillende lichaamsweefsels en organen en dan weer uitgescheiden worden via de nieren naar de blaas, of via de huid of de longen.
Etherische olie kan ook geïnhaleerd worden via damp. Op deze manier kan het naar de longen en via de longen weer naar de bloedbaan, waar het weer de al eerder beschreven weg kan volgen.
Via de neus kan etherische olie de hersenen beínvloeden en op die manier weer het hormoonstelsel en zenuwimpulsen. Dit heeft een mentaal-emotioneel effect.

Etherische olie is dus zeer veelzijdig en gevarieerd te gebruiken.


donderdag 24 maart 2016

Aromatherapie, etherische olie, geschiedenis en gebruik, een korte cursus. Deel 1 en 2. Inleiding in de aromatherapie en 2. De 4 grote eigenschappen van de aromatherapie.

Inleiding

Etherische oliën kunnen op vele manieren worden toegepast. Voor gewoon een lekkere geur, in huis en op jezelf, maar ook voor medicinale en andere therapeutische doeleinden. Ze werken op het lichaam en de geest.
Je kunt ze gebruiken in je badwater, vermengen met je crèmes voor je lichaam en gezicht, shampoo, mengen met basisoliën en en je eigen olie maken ter verzorging. Ze kunnen in een verdamper, je kunt ze door je eten mengen, ze gebruiken bij een kleimasker, toevoegen als geur voor de schoonmaak in je huis, ook op spiritueel vlak, kortom, er zijn vele mogelijkheden.

Etherische olie wordt ook wel essentiële olie of aromatische essence genoemd.

In deze cursus/boekje vindt je geen lijsten van de oliën en aparte beschrijvingen. Er zijn al vele boeken waar dit in staat beschreven. Enkele hiervan kun je achterin in de literatuurlijst terug vinden.
In deze cursus kun je iets lezen over de geschiedenis, de achtergronden en de eigenschappen van etherische oliën, hun mogelijkheden, werking en hoe ze toe te passen.
Het hoe en waarom, wat je meer inzicht geeft in de toepassing en het gebruik van deze heerlijke oliën.
Je vind tips en informatie over veilig gebruik van de oliën voor de leek. Er wordt duidelijk uitgelegd hoe je zelf een geurwatertje kunt maken en een maceraat. En natuurlijk wat een maceraat dan eigenlijk is, wat een basisolie is en meer. Er staan recepten in, en je vindt alle informatie om zelf een lekker recept te kunnen samenstellen. Voor een kleimasker, een massageolie, een crèmepje enz.


Etherische oliën zijn puur natuur en als zodanig prikkelen ze onze zintuigen op alle fronten!

De grondleggers van de aromatherapie.

De vroegste kennis over aromatherapie vindt men bij de Chinezen, omstreeks 4500 v. Chr.
Daar had het een belangrijke plaats in de geneeskunde.
In de Vedische geschriften van India (ongeveer 2000 v. Chr.) worden meer dan 700 substanties beschreven, waaronder kaneel, mirrhe, gember, koriander, sandalwood en jatamansie. Toen al werden oliën ook therapeutisch gebruikt en niet uitsluitend voor religieuze doeleinden.

De meest beroemde en rijkste associaties met de eerste aroma’s komen uit de Egyptische cultuur. Op papyrusrollen daterend rond 2800 v. Chr. (Khufu-periode) staan al verslagen over vele medicinale kruiden. Er zijn ook papyrusrollen gevonden met een latere datering van ongeveer 2000 v. Chr. waarop vele fijne oliën en uitgelezen parfums staan beschreven die de tempels geuren, waarmee elke Godheid zich in blijdschap verheugd.

Aromatische oliën en balsems zoals ceder en mirrhe werden gebruikt voor het balsemen van de overledenen. De restanten hiervan zijn teruggevonden in aardenwerken potten die in de tombes stonden, samen met sporeresten van harsen en oliën, zoals styrax en frankincense.
Op stenen tabletten in de Nijlvallei staan inscripties met complete verslagen over het verloop van de processen van het bereiden van oliën, balsems en zelfs gefermenteerde likeuren.
De Egyptenaren stonden bekend om hun expertise betreffende schoonheidsbehandelingen en de geneeskunde en hun kennis van etherische oliën. Een voorbeeld hiervan is “Kyphi”, een recept die bestond uit een mix van 16 verschillende ingrediënten. Dit middel kon zowel als parfum en wierook gebruikt worden, maar ook inwendig. Het zou de werking van gif tegengaan, maar ook anti-septisch, kalmerend en verzachtend werken. Tevens was het goed voor een ontspannen slaap, om dromen te verhelderen en angsten weg te nemen.

Rond 1240 v. Chr. vertrokken de Joden uit Egypte naar Israël. Zij namen vele harsen, balsems en oliën mee en ook de kennis erover.
Phoenicische handelaren exporteeerden geurolien en harsen uit Arabië en zo langzaam aan breidde dit zich verder uit naar het hele Mediterraanse gebied, met name Griekenland en Rome.
De Grieken leerden veel van de Egyptenaren en de Romeinen op hun beurt weer van de Grieken.

Twee Griekse geleerden, Herodotus en Democratus, bezochten Egypte rond 600 v. Chr. Zij maakten verslagen over de parfumerie en natuurlijke therapeutica’s die ze tijdens hun reizen tegenkwamen. Herodotus beschreef als eerste de destillatie van terpentijn en maakte aantekeningen over parfums en allerlei andere zaken aangaande geurende materialen.
Een andere griek, Discorus, heeft een diepgaande studie gemaakt van het gebruik van planten en aroma’s door de Grieken en de Romeinen. Zijn verslag hierover staat bekend als “De herbarius”.
Hippocrates, (geb. 460 v. Chr.) een nu nog bekende Griekse geneesheer (hij wordt beschouwd als de grondlegger van de huidige  medische wetenschap!) schreef talloze boeken over geuren, aroma’s en hun toepassing.

Inmiddels waren de aromatische oliën helemaal ingeburgerd in het dagelijkse leven van de Romeinen. Ze pasten de oliën bij van alles toe; de verzorging van hun huid en haar, bij massages, bij ziekten, wondverzorging enz.
Na de val van Rome en de opkomst van het Christendom, vluchtten veel Romeinse artsen naar Constantinopel. Zij namen vele boeken mee, waaronder de boeken van Hippocrates. Deze boeken werden vertaald in het Perzisch, Arabisch en andere talen. Het Byzantijnse Rijk ging tenslotte ook ten onder en de kennis ging door naar de Arabische wereld.

Een Arabische geleerde, Avilenna genaamd ontwikkelde verfijnde technieken om te destilleren. Met deze technieken produceerde hij zeer zuivere essentiéle oliën. Eigenlijk was dit een herontdekking, maar dat wist de beste man niet. We hebben namelijk in de vorige eeuw ontdekt dat destillatie ook rond 3000 v. Chr. al bekend was. Maar hoe dan ook, Avilenna schreef vele boeken over aroma’s. Eén van de populairste geurtjes werd het Rooswater. De Kruisvaarders namen dit mee van hun reizen en zo kwam het in Europa terecht.
Behalve Rooswater, werden ook andere exotische essences door hun meegenomen naar Europa. Ook de methode van het destilleren. In de dertiende eeuw waren de Arabische parfums in heel europa bekend en bijzonder gewild.

Middeleeuwen
In de Middeleeuwen in Europa bestrooiden de mensen hun vloer met aromatische kruiden. Om een lekkere geur te krijgen in huis en als bestrijding tegen ongedierte. De mensen droegen ook kleine kruidenboeketjes ter bescherming tegen de plaag en andere infectieziekten. Dit hielp natuurlijk niet, maar dat wist men toendertijd uiteraard niet.
Zo langzamerhand begon men in Europa ook te experimenteren met het produceren van etherische oliën van inheemse planten zoals Lavendel, Rozemarijn en Salie.
In de zestiende eeuw kon je gewoon bij de apotheek etherische oliën en bijv. Lavendelwater kopen.
Na het uitvinden van de boekdrukkunst, kwamen er boeken over kruiden en etherische oliën op de markt. Tijdens de Renaissance vormden de aromatische stoffen de hoofdbescherming tegen epidemiën en vulden de schappen van de apotheken.
In deze tijd begonnen de pharmaceuten de vele etherische oliën te analyseren en men maakte hier keurig verslag van.
De parfum- en destillatie-industrie floreerde. Eén van de bekendste plaatsen is Grasse, in Frankrijk.
Aan het einde van de 17de eeuw kwam er een duidelijke scheiding tussen de parfum en de destillatie-industrie.
Begin 19de eeuwe kwam de wetenschappelijk-industriële revolutie goed op gang. Door nieuwe kennis kon men de bestanddelen van etherische oliën veel beter identificeren. Er werden namen gegeven aan de werkzame stoffen zoals geraniol, citronellol en cineol. Dankzij deze kennis kon men geneesmiddelen ook synthetisch gaan produceren en daardoor raakten natuurlijke kruiden en aromatische “remedies” op de achtergrond. In het midden van de vorige eeuw werden ze eigenlijk alleen nog maar gebruikt in parfums, cosmetica en voeding. 

Vader van de armomatherapie
De Fransman R. H. Gattefossé, een chemicus, bestudeerde de eigenschappen van etherische oliën. Hij heeft veel boeken gescheven waaronder “The practise of Aromatherapie”. Deze man wordt gezien als de vader van de huidige aromatherapie. In 1928 lanceerde hij dan ook de naam “Aromatherapie”.
Nog een leuk weetje: In 1904 bewees Cuthbert Hall dat de anti-septische werking van Eucalyptus-olie veel sterker was in zijn natuurlijke vorm dan zijn geïsoleerde hoofdbestanddeel eucalyptol of cineol. Overigens, Gattefossé was ook al tot deze conclusie gekomen.

Eigenschappen op de huid
De Oostenrijkse Marguerite Maury was de eerste niet-medische persoon die de krachtige en doordringende eigenschappen van etherische oliën op de huid bestudeerde. Zij baseerde haar werk op de onderzoeken van Valnet en Gattefossé. Zij bewees dat etherische olie snel door de huid wordt opgenomen en heel effectief werkt. Maury is dan ook de grondlegster van het gebruik van etherische olie in de gezondheids- en schoonheidstherapie.
Zelfs hedentendage zijn er laboratoria in Duitsland en Italië die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van etherische oliën.

De vier grote eigenschappen van etherische oliën

Etherische oliën zijn antiseptisch (antibacterieel, antimocrobe en antiviraal), defloculerend, afdrijvend (drainerend en eliminerend) en hervitaliserend op celniveau.

1. Antiseptisch wil zeggen dat ze dodelijk zijn voor microben (dit zijn micro-organismen). Ze elimineren microben en pathogene (ziekmakende) virussen die het levende organisme aanvallen. Soms werken ze zelfs beter als de klassieke antibiotica, omdat ze ook een bacterio-statische en bacteriolytische werking hebben.

2. Defloculerend oftewel ontvlokkend houdt in dat etherische oliën een oplossende werking hebben. Ze bevorderen de afbraak van slijm en kristallen die ontstaan bij de stofwisseling, zoals bij het eten van veel vlees en zetmeel. Ze normaliseren het humorale (betreffende de lichaamsvochten: bloed, slijm, witte en zwarte gal) systeem.

3. Ze zijn ook eleminerend en zuiverend (= verwijderend uit het lichaam). Ze aktiveren de vier emunctoria of uitscheidingsorganen. Dit vindt plaats via de huid (met de klieren), de nieren, de longen en de ingewanden (lever en galblaas). Etherische olie werkt drainerend omdat het de afval, oplosbare en onoplosbare overblijfselen van de lichaamsvochten naar de bovengenoemde organen stuurt.

4. Etherische oliën zijn hervitaliserend. Etherische oliën dringen diep door in de weefsel en cellen. Ze bereiken zelfs de kleinste atomische moteren. Hier werken ze balancerend op de snelheid van de elektronen; werken herstellend op de perifere holtes; reinigen als twee ongelijksoortige stoffen op elkaar inwerken in de cel. Ze zorgen dus voor een harmoniserende verdeling van de atomische energie van de levende stof en in de cellen zelf.

We kunnen dus zeggen dat ze als volgt werken:

ü      Voor de huid en het bindweefsel:
-       stimulerend, verstevigend, verjongend, doorbloedingsbevorderend, voedselopnamebevorderend, ontsmettend en ontgiftend
ü      Voor de bloedsomloop:
-       versnellend, ontgiftend en zuiverend en versoepelend en versterkend voor de vaatwanden
ü      Voor het lymfestelsel:
-       versnellend en verbeterend op de lymfedrainage
ü      Voor het spierweefsel:
-       verhogend op de elasticiteit, verminderd spierpijnen en krampen
ü      Voor het zenuwstelsel:
-       kalmerend, voedend en evenwicht brengend en daardoor verbeteren ze de werking van de organen.
ü      Voor de klieren:
-       regulerend op de zweet- en huiduitscheiding  en ze oefenen invloed op de uitscheiding van het verdere endocriene systeem.