vrijdag 28 juli 2017

Meer uitleg over natuurkundige feiten omtrent invloed van natuurlijke energie (vanuit de aarde of kosmos), hoe wij dat kunnen waarnemen, de hedendaagse opvatting en uitleg van een aura, de Schumann-frequentie, geopatische voor ons negatieve plekken enz.

Over paarden, anders en breder leren kijken, wetenschappelijke onderbouwing met de kennis en meetapparaten die we nu hebben over paranormaal zijn en magnetiseren, beïnvloeding op afstand, waarom en hoe wij, mens en paard beïnvloed worden door kosmische en aarde energieën en hoe we dat kunnen waarnemen (magnetische en elektrische velden), magnetietkristallen in onze hersenen (en die van paarden).

Kortom meer uitleg hierover en hoe dit alles met elkaar en jij en je paard samenhangt en beïnvloedt.


Wat ik wil meegeven, hoop te bereiken met dit stuk:
Meer bewuster nadenken over paarden.
Het paard is een intelligent levend wezen, met persoonlijkheid en karakter, gevoelens, en zelfbewustzijn en ik.
Het is geen gebruiksvoorwerp wat moet doen wat wij willen.
Het paard is niet gemaakt om voor ons te werken en erop te rijden.
Maar ja, wij willen wel veel van het paard, ondanks dat; erop rijden, de kar trekken, vroeger het ploegwerk, behendigheid, racen enz enz

Net als de mens individueler wordt, worden paarden en dieren in het algemeen die veel met mensen verkeren, ook.
Het paard krijgt meer iets van een “ik” en wordt zich bewuster van zichzelf.
Daar moet je als mens rekening mee houden. Wij vragen nu andere dingen van paarden dan vroeger. Complexere dingen. Voordeel is, dat een paard ook steeds meer kan leren.

Daarnaast wordt het paard en wij ook, door elkaar beïnvloed en door onze omgeving. In een veel ruimer opzicht, dan de meeste mensen denken.

Ik hoop dat de lezer hierna, anders, en vanuit een breder perspectief naar het paard en zichzelf zal kunnen kijken Dat men denkt, goh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht.

Wetenschappelijke verklaring en onderbouwing over het paranormaal zijn, en magnetiseren en hoe het werkt:
Het elektromagnetische veld in combinatie met de bioluminisciteit van elk levend wezen werd vroeger aura genoemd. (Nou ja, ook nu hangen sommige mensen hardnekkig aan dit woord en de afgelopen dertig jaar was het denk ik het meest gebruikte woord in de New Age beweging). Door iedereen die niets met new Age heeft of esoterische richtingen, staat het woord aura al gelijk aan oplichting, zweverij, wazige zaken enz.

Maar zo wazig is het niet.

We weten inmiddels veel meer dan vroeger en kunnen dingen meten die vroeger niet konden. En kunnen frequenties fotograferen, uitstraling van mensen en dieren, wat een twintigtal jaren geleden niet mogelijk was.

Hoe werkt het:
Tot de meest vitale elementaire energieën hoort elektriciteit, magnetisme en elektromagnetische velden.
Elke cel en orgaan in ons, pulseert van energie. Alles in het lichaam wordt geregeld met elektrische en chemische fenomenen/processen.
Overal in het lichaam, zitten zenuwcellen, die pulsen sturen naar en van ons zenuwstelsel (perifeer en centraal) vanuit alle delen van ons lichaam.
Vanuit alle cellen. Bewust of onbewust. Branden we onze vingers, dan gaat er een puls van de zenuwcellen in onze huid naar onze hersenen.
Er worden continu miljarden elektrische en chemische signalen rondgestuurd in ons lichaam (millivolts).
De cellen in ons lichaam zijn ook geladen, hebben een plus en een min pool. Zo communiceren cellen ook met elkaar. Via chemische en elektrische signalen.
Bij elektrische stromen ontstaan magnetische velden. Wij hebben dan ook allemaal een elektromagnetisch veld om ons heen, wat door onszelf geproduceerd wordt.
Daarnaast, hebben onderzoekers een tiental jaren gelden ook al ontdekt, dat wij mensen licht uitstralen (bioluminiscentie). Domweg, omdat wij nu apparatuur hebben, waarmee we dat kunnen fotograferen. Men is aan het onderzoeken, welke relatie er is tussen gezondheid en de mate van hoeveelheid licht die we uitstralen. Dat er een relatie is, is al aangetoond.

Maar ook, onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. Deze kristallen worden beschermt door een membraam, het magnetosoom.
Magnetosomen zijn als het ware de zintuigen, die veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen waarnemen.

De aarde heeft een elektromagnetisch veld. Wij hebben daar continu verbinding mee. Deze ontstaat door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern.
Deze binnenkern bevindt zich op een diepte van 5100 kilometer onder het aardoppervlak. Zie de aardkern als een denkbeeldige grote bol. De binnenkern bestaat uit vast materiaal, voornamelijk ijzer. De buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld.
Dit veld straalt tot duizenden kilometers de ruimte in en beschermt ons en de aarde voor de ioniserende straling van de zon en kosmische straling (die voor ons schadelijk is).

Door het vrijkomen van energie ontstaat er een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, alfadeeltjes en ionen). De zonnewind genoemd.

Wanneer er op de zon veel Zonne uitbarstingen zijn worden er veel elektrisch geladen deeltjes naar de aarde uitgestoten. Dit noemen we magnetische stormen. Deze stormen veroorzaken elektrische velden in de magnetosfeer. Elektrische velden die het vliegverkeer lam kunnen leggen en de elektronische en draadloze apparatuur op aarde beïnvloeden.

Onweer
Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling. Het aardoppervlak is min, de ionensfeer is plus. Hierdoor is er elektrische spanning. Door bliksem komt er een ontlading en ontstaan er trillingen in/tussen het magnetische veld van de aarde en de ionensfeer, hoog boven ons.  De Schumann resonantie genoemd. De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 7.83 Hz. gemiddeld, een belangrijk rol spelen in de hersenen bij verschillende levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van interacties en elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om deze frequentie van 7.83 Hz. op peil te houden.
Voor al het leven is deze achtergrondfrequentie noodzakelijk.

Geopathische zones
Gebieden en plekken op de aardkorst waar een sterke energie heerst. In de volksmond aardstralen genoemd. Stroompjes water diep in de grond, maar ook aardbreuken, aardverschuivingen en energielijnen kunnen verstoringen geven aan het aardmagnetisch veld. Deze verstoringen zijn niet allemaal te meten met gewone meetapparatuur, maar wel via het menselijk lichaam, met behulp van wichelroedes. Een wichelaar, spoort dus deze verstoringen op. Er zijn ook wichelaars, die dit direct kunnen waarnemen met hun lichaam.
Bij aardbreuken kan er radongas uit de bodem vrijkomen, dit geeft een voor ons ongezonde straling af.
Radon en thoron zijn radioactieve gassen en kunnen ook in bepaalde bouwmaterialen zitten. Daar kun je dus ook ziek van worden.


Elektromagnetische straling is uiteindelijk overal: radiogolven, microgolven, infrarood, röntgen en dus kosmische straling.
Dit zijn allemaal vormen van elektromagnetische energie, bestaande uit golven die zich met lichtsnelheid verplaatsen.

Ook deze kunstmatig opgewekte straling heeft invloed op ons, de dieren en het aardmagnetische veld.

Als je dit nu weet, dan kun je wel nagaan, dat we door veel dingen beïnvloed worden en dit, veelal onbewust waarnemen en erop reageren.

Wordt het Schumannveld plaatselijk beïnvloed en door omgevingsstraling verlaagt naar 4 Hz, dan wordt je ziek, verhoogt het dan worden we hyper en psychotisch.
Maar wordt je eigen elektromagnetisch veld verstoort, dan wordt je ook ziek, of ontaard.

Magnetiseur, genezende uistraling uit de handen:
Sinds het begin van de jaren 70, hebben Amerikaanse wetenschappers zich beziggehouden met onderzoek naar EEG van magnetiseurs, mediterenden, helderzienden enz.
Het blijkt dat als zij bezig zijn, hun hersengolven zowel in fase als frequentie, gelijk wordt aan de Schumann frequentie van 7.8 hertz.

Hersenen produceren dus golven: Vier frequentiebanden
8-12 Hrtz Alfa= ontspanning, meditatie, creativiteit en intuitie
13-38     Bèta= aktief, gericht op buitenwereld, spanning en stress
4-8        Thèta= remslaap, dromen, buitenzintuigelijke waarneming
0,5-4 Delta= diepe slaap
Hoe meer ontspanning, hoe beter het immuunsysteem en leervermogen. Akelige ervaringen kunnen worden verwerkt.

Zo heeft men ook, met een magnetometer, de sterkte  van biomagnetische velden, die uit de handen ontstaan van een magnetiseur of mediterende, gemeten. Deze blijken duizenden malen sterker te zijn dan normaal. En een genezende en regulerend en ordenend effect te hebben op ons bioveld (aura).
Bij een ander onderzoek, waarbij een Superconducting Quantum interference Device (SQUID) werd gebruikt, is aangetoond, gemeten, dat tijdens een behandeling hoogfrequent pulserende biomagnetische velden uit de handen van therapeuten sprongen.
Hiermee, kun je ook, op lange afstand contact leggen met een ander magnetisch veld, en dus persoon.

Moraal van het verhaal:
We hebben een trilling van 7,8 hertz nodig om te leven. Een paard ook.
We worden omringt door elektromagnetische straling.
We staan in contact met het aardmagnetische veld, wat ons beïnvloed en kunnen dus veranderingen opmerken via magnetietkristallen. Maar ook via licht, maar dat is weer een ander verhaal.
Een helderziende of magnetiseur kan op afstand en dichtbij het bioveld van een dier beïnvloeden, waardoor een dier kan genezen, en door een andere frequentie van de hersengolven, op afstand waar te nemen, wat er met een dier is.
Maar ook, tot op zekere hoogte, kunnen wij, als we onze hersenen maar op de juiste frequentie zetten, het paard gunstig beïnvloeden. (net als peptalk).
Dit wordt ook onderbouwd met de kwantummechanica, de natuurkunde over de kleinste deeltjes. Daarin is aangetoond dat ook deeltjes die niet dicht bij elkaar zijn, met elkaar kunnen communiceren.

Wat heeft dit dan van doen met paarden?
Ten eerste moet je je er dus van bewust zijn, dat als je met een paard omgaat, dat alles wat je denkt, doet of uitstraalt, en de gesteldheid van jouw veld, dus door een paard kan worden waargenomen. Ook gedachten en emoties genereren elektromagnetische straling.
Deze zal daar onbewust op reageren.

Paarden zijn gevoelige wezens, die verstoringen in het aardmagnetisch veld goed kunnen waarnemen. Op plekken met veel aardstraling, verhoogde straling, zal een paard niet graag zijn.

Voorbeeld:
Stal met verhoogde straling:
Effect: onrust, niet slapen, vermoeid, eigen magnetische veld wordt leeg getrokken, meer min dan plus.
Paard zal vermoeid zijn en slecht presteren.
Moet zich dan eerst opladen in de wei. Ga je er dan eerder mee aan de slag, heb je een oververmoeid paard.

Paarden lopen slecht in een rijbak met wateraders. Zij ervaren dat alsof je in en uit de wind loopt. Ze nemen het waar en dat is onprettig of eng.
Dan is het dus niet een kwestie van, mijn paard is nukkig, en wil niet lopen en aanpakken die hap. Nee, het paard heeft een goede reden om dit gedrag te vertonen en dat is dan niet op te lossen met training oid.

Hooi wat opgeslagen ligt boven een waterader of aardbreuk, zal energetisch in kwaliteit afnemen en dus minder goed voor een paard zijn.

De oorzaken dat een paard stijf is, depressief, een maagzweer krijgt, of andere dingen, kan dus heel verschillend zijn.
Behalve invloeden van buitenaf die we
niet zien, zoals het voorgaande verhaal, zijn er natuurlijk ook andere zaken die het paard ziek maken: verkeerde voeding, een ongeluk, stress door overvragen, verkeerde training.

Voorbeeld verkeerde voeding: jong paard in training, IJslander: 5 kilo biks per dag. Gevolg, verzuring in de spieren. Paard is traag en loopt vanuit zijn tenen.

Stress:
Een paard heeft al gauw stress in omgang met de mens. Dit komt omdat wij vaak verkeerd om gaan met het paard en dingen willen van het paard, maar geen of weinig rekening houden met wat het dier wil en kan.
Stress door:              - paard is eenzaam
                              - verlies van ander paard, veulen, depressie
- Paard staat te lang op stal, te weinig beweging, verveling.
Maar ook doordat we te weinig rekening houden met hoe het paard is: zijn karakter, gevoeligheid, en intelligentie en hoe de lichaamsbouw is.

Voorbeeld: paard=draver, moet hard lopen onder druk, prima lichaam ervoor, maar kan het psychisch niet aan.
Voorbeeld: een niet zo intelligent paard, wordt dingen gevraagd die hij niet begrijpt, en leert dus langzaam. Maar moet snel.

Paard is ongelukkig: doordat het geen klik heeft met de berijder of trainer, dat kan veel stress opleveren.

De intelligentie en het bewustzijn van een paard  wordt vaak onderschat:
Voorbeeld van paard met slecht passend zadel wat pijn doet, dit paard wilde om die reden niet de wei uit komen.

Niet elk paard is geschikt als manegepaard, met steeds wisselende ruiters.
Veel paarden hebben een hekel aan een grove benadering. Het hangt helemaal van het paard af, of het dan in verzet komt, en terecht (karakter) of wegflipt, op de automatische piloot gaat en zich afsluit. Dit zie je veel bij manegepaarden, of paarden die als maar hetzelfde moeten trainen (bijvoorbeeld een kür) en afgestompt raken. Helemaal als er geweld wordt gebruikt om te leren.

Een gestrest paard kan niet leren en dingen in zich opnemen.
Voorbeeld: paard met kür, moest nieuw leren, deed dat niet.

Wij nemen enerzijds het paard zijn vrijheid af. Anderzijds, door de omgang met de mens, kan, binnen het vermogen van het paard als individu, een paard zich ook meer ontplooien, geestelijk groeien op een wijze die het in het wild niet kan.

Willen we dus met een paard echt met succes werken en tot resultaten komen, dan moet dat onder de voorwaarde:
met respect
volwaardige partner
plezier
liefde

En met zoveel mogelijk vrijheid voor het paard.

Ook een paard heeft zijn dag wel eens niet.
En sommige paarden, zijn qua karakter niet geschikt om voor de mens te werken. Net als bij mensen, sommige werken prima onder een baas, anderen moeten echt voor zichzelf werken.

Ga je dwingen, door agressie (al is het maar in gedachte) naar het paard ontstaat angst, geestelijke en lichamelijke stress maagzweren, hoge spierspanning en dat heeft op de lange duur gevolgen als blessures, moeheid enz.

Hoe minder stress, hoe meer je je paard ontspannen hebt, hoe beter het paard zich voelt, hoe beter hij kan leren (naar eigen intelligentie).
Kortom, kun jij je het hoofd van je paard in hoog alfa, of laag bèta krijgen, voor je begint, dan werk je het allerbeste!

Jij gestrest, paard gestrest. Jij ontspannen, dan is de kans veel groter dat je paard zich ook kan ontspannen.
Dit vereist echter ook enige mate van zelfkennis van je eigen lichaam. Veel mensen hebben een hoog stresslevel, wat zich altijd uit in spierspanning, zonder dat men het weet.
Dat komt omdat stress zich langzaam opbouwt en een mens deze opbouw niet opmerkt.
Vraag iemand om zijn schouders en armen volledig ontspannen te laten hangen, dan zal 9 van de 10 mensen denken dat ze dat hebben gedaan, terwijl de schouders en armen dat dan helemaal niet zijn. Zeg je dan, nee, meer ontspannen, dan zegt men, ik ben al ontspannen.
Het lichaam wat al zo lang onder stress gebukt gaat, weet op een gegeven niet meer beter, dan dat een zekere mate van spanning normaal is. Het kent en herkent ontspanning dus niet meer en kan de spieren ook niet meer bewust ontspannen.
Dit moet je het lichaam dan letterlijk weer aanleren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten